Ekstraordinært delegeretmøde 2020

Dagsorden, mødebilag og referat


Her finder du indkaldelse, dagsorden og referat til delegeretmødet tirsdag den 28. januar 2020.

 

Indkaldelse

Referat