SIK Hovedbestyrelse

Hovedbestyrelsen er den øverste organisatoriske ledelse i SIK. Det er her alle strategiske beslutninger tages og linjerne for partiorganisationens arbejde tegnes.


SIK's Hovedbestyrelse er sammensat af følgende medlemmer:

 

Medlemmer af Forretningsudvalget

Find Forretningsudvalget her

 

Kredsformænd

Find Kredsformændene her

 

Medlemmerne af den socialdemokratiske gruppe i Borgerrepræsentationen

Find medlemmerne af den socialdemokratiske gruppe i Borgerrepræsentationen her

 

Socialdemokratiske folketingsmedlemmer og kandidater opstillet i København

Find de socialdemokratiske folketingsmedlemmer og kandidater her

 

Københavnske medlemmer af Regionsrådet

Find medlemmer af Regionsrådet her

 

Netværksledere for SIK’s nedsatte netværksgrupper og Arbejderpolitisk netværk

Find netværkslederne her

 

Repræsentant fra DSU København

Cecilie Preiss Sværke
cecilie_priess@hotmail.dk

 

Repræsentant fra Frit Forum København

Frederikke Werther
kobenhavn@fritforum.dk

 

Socialdemokratisk medlem af Ældrerådet

Kirsten Nissen
kirstennissen45@gmail.com

 

Socialdemokratiske medlemmer af Lokaludvalgene i København

Østerbro lokaludvalg

Bo Sandberg

bo.sandberg@tdcadsl.dk

 

Amager Vest lokaludvalg

Robert Nielsen

robert.nielsen@outlook.dk

 

Indre by lokaludvalg

Lars Vedel Jørgensen
lvjq@nne.com

 

Christianshavn lokaludvalg

Erik Rasmussen
er.4800@gmail.com

 

Amager øst lokaludvalg

Jens William Grav

jwg@mail.dk

 

Nørrebro lokaludvalg

Kim Christensen

kc.noerrebro@gmail.com

 

Bispebjerg lokaludvalg

Ditte Therese Strecker

ditte@strecker-ekman.dk

 

Brønshøj-Husum lokaludvalg

Jarl Feyling

Jarlfeyling@gmail.com

 

Vanløse lokaludvalg

Bent Christensen

bc@net.dialog.dk

 

Valby Lokaludvalg

Vacant

 

Vesterbro Lokaludvalg

Jan Simmelkjær

j.simmelkjaer@teliamail.dk

 

Kgs. Enghave lokaludvalg

Hans H. Præsbro

hans@loftmedia.dk

 

Hovedstadsregionens kandidat til Europa Parlamentet

 

Et socialdemokratisk medlem af FH Hovedstadens Forretningsudvalg

Christian Grønnemark
01cg@hk.dk