SIK Hovedbestyrelse

Hovedbestyrelsen er den øverste organisatoriske ledelse i SIK. Det er her alle strategiske beslutninger tages og linjerne for partiorganisationens arbejde tegnes.


Følgende medlemmer har både tale- og stemmeret:

 

Medlemmer af Forretningsudvalget

Formand for SIK

Jan Salling

Telefon 27 22 09 52

jan_salling@hotmail.com

 

Næstformand

Ann Urbrand

Telefon 20 68 68 42 

urbrand@dui.dk

 

Kassserer

Arnel Saljic

arnelSDKBH@hotmail.com

 

Uddannelseskoordinator

Sophie Stibolt

sophie.stibolt@gmail.com

 

Netværks- og Aktivitetskoordinator

Sandra Voss Kampel

sandravosskampel@gmail.com

 

Forretningsudvalgsmedlem

Hans Præstbro

hans@loftmedia.dk

 

 

Kredsformænd

1. Østerbro
Maria Tranberg, Kredsformand
negrijndk@yahoo.dk

 

2. Sundbyvester
Robert Nielsen, Kredsformand
robert.nielsen@outlook.dk

 

3. Indre By og Christianshavn
Carlo Søndergaard, Kredsformand
carlosondergaard@post.tele.dk

 

4. Sundbyøster
Peder Schlätzer-Larsen, Kredsformand
pedermost@gmail.com

 

5. Nørrebro
Jakob Thiemann, Kredsformand
jakobthiemann@hotmail.com

 

6. Utterslev og Bispebjerg
Nanna Grave Poulsen, Kredsformand
nanna.grave@gmail.com

 

7. Vanløse
Bent Christensen, Kredsformand
bc@net.dialog.dk

 

7. kreds Vanløse

Karina Sønderfort, Partiforeningsformand
super-karina@hotmail.com

 

 7. kreds Brønshøj/Husum

Lasse Ryberg Partiforeningsformand
rybergprivat@gmail.com

 

8. Valby
Julie Frølich, Kredsformand

juliefrolich@gmail.com

 

9. Vesterbro og Kgs. Enghave

Rene Rud Mikkelsen, Kredsformand

renenina@hvidested.dk

 

 

En repræsentant fra DSU København

Formand for DSU København

Cecilie Preiss Sværke
cecilie_priess@hotmail.dk

 

 

En repræsentant fra Frit Forum København

Frederikke Werther
kobenhavn@fritforum.dk

 

 

Medlemmerne af den socialdemokratiske gruppe i Borgerrepræsentationen

Overborgmester, Medlem af borgerrepræsentationen
Frank Jensen
overborgmesteren@kk.dk

 

Børne-unge Borgmester, Medlem af borgerrepræsentationen
Jesper Christensen
borgmester@buf.kk.dk

 

Gruppeformand, Medlem af borgerrepræsentationen
Lars Weiss
lars_Weiss@br.kk.dk

 

Gruppenæstformand, Medlem af borgerrepræsentationen
Susan Hedlund
Susan_Hedlund@br.kk.dk

 

Politisk ordfører, Medlem af borgerrepræsentationen
Jonas Bjørn Jensen
Jonas_Bjorn_Jensen@kk.dk

 

Ordfører BIU, Medlem af borgerrepræsentationen
Andreas Keil
alkeil@hotmail.com

 

Ordfører TMU, Medlem af borgerrepræsentationen
Marcus Vesterager
marcus_vesterager@kk.dk

 

Ordfører SUD, Medlem af borgerrepræsentationen
Laura Rosenvinge
Laura_Rosenvinge@kk.dk

 

Ordfører SOU, Medlem af borgerrepræsentationen
Trine Madsen
trine_madsen@kk.dk

 

Ordfører KFU, Medlem af borgerrepræsentationen
Simon Strange
Simon_Strange@kk.dk

 

Ordfører BUU, Medlem af borgerrepræsentationen
Sofie Seidenfaden
sofie_seidenfaden@kk.dk

 

Medlem af borgerrepræsentationen
Simon Simonsen
simon_simonsen@kk.dk

 

Medlem af borgerrepræsentationen
Kasandra Behrndt-Eriksen
Kasandra_Behrndt-Eriksen@kk.dk 

 

 

Socialdemokratiske folketingsmedlemmer og kandidater opstillet i København

1. kreds, Østerbro

Pernille Rosenkrantz-Theil
pernille.rosenkrantz-theil@ft.dk

 

2. kreds, Vestamager

Vacant

 

3. kreds, Indre by og Christianshavn

Flemming Pless
flemming@pless.com

 

4. kreds, Sundbyøster

Claus Hasselmann

claus@hasselmann.dk

 

5. kreds, Nørrebro

Lars Aslan Rasmussen
lars.aslan.rasmussen@ft.dk

 

6. kreds, Utterslev

Lone Larsen
lonelarsen2400@gmail.com

 

7. kreds Brønshøj/Husum

Yildiz Akdogan
yildizakdogan@yahoo.dk

 

8. kreds, Valby

Mette Reissmann
Mettereissmann@gmail.com 

 

9. kreds, Vesterbro

Jeppe Kofod

 

Hovedstadsregionens kandidat til Europa Parlamentet

 

 

Netværksledere for SIK’s nedsatte netværksgrupper

Repræsentant for netværkene

Manja Sand 

manja_sand@adslhome.dk

 

Beskæftigelse- og integrationsnetværket

Christian Ulrich

ulbull@gmail.com

 

Børn- og Ungenetværket

Hans Præstbro

hans@loftmedia.dk

 

Kultur- og fritidsnetværket

Susanne Holtenbang

susanne@holtenbang.dk

 

Socialnetværket

Gitte Messerschmidt

Gitte.messerschmidt@live.dk

Sandra Voss Kampel

sandravosskampel@gmail.com

 

Sundhed- og omsorgsnetværket

Joan Jensen

vanlose.jensjoan@gmail.com

 

Teknik- og miljønetværket

Manja Sand

manja.sand@dktv-mail.dk

 

Ligestillingsnetværket

Netværksleder Vacant

 

 

Socialdemokratiske medlemmer af Lokaludvalgene i København

Østerbro lokaludvalg

Bo Sandberg

bo.sandberg@tdcadsl.dk

 

Amager Vest lokaludvalg

Robert Nielsen

robert.nielsen@outlook.dk

 

Indre by lokaludvalg

Lars Vedel Jørgensen
lvjq@nne.com

 

Christianshavn lokaludvalg

Erik Rasmussen
er.4800@gmail.com

 

Amager øst lokaludvalg

Jens William Grav

jwg@mail.dk

 

Nørrebro lokaludvalg

Kim Christensen

kc.noerrebro@gmail.com

 

Bispebjerg lokaludvalg

Ditte Therese Strecker

ditte@strecker-ekman.dk

 

Brønshøj-Husum lokaludvalg

Jarl Feyling

Jarlfeyling@gmail.com

 

Vanløse lokaludvalg

Bent Christensen

bc@net.dialog.dk

 

Valby Lokaludvalg

Vacant

 

Vesterbro Lokaludvalg

Jan Simmelkjær

j.simmelkjaer@teliamail.dk

 

Kgs. Enghave lokaludvalg

Hans H. Præsbro

hans@loftmedia.dk

 

 

Socialdemokratisk medlem af Ældrerådet

Kirsten Nissen
kirstennissen45@gmail.com

 

 

Københavnske medlemmer af Regionsrådet

Flemming Pless
flemming.pless@regionh.dk

 

Lars Gaardhøj
lars.gaardhoej@regionh.dk

 

Maria Gudme

maria.gudme.lund.nielsen@regionh.dk

 

 

Arbejderpolitisk netværk

Thomas Fredsø

thfredsoe@yahoo.dk

 

 

Et socialdemokratisk medlem af FH Hovedstadens Forretningsudvalg

Christian Grønnemark
01cg@hk.dk