Organisation

Socialdemokratiet i København - i daglig tale SIK - er den fælles organisation for alle socialdemokrater i København, hvor vi samler vores kræfter om at skabe en stærk partiorganisation i København.


Sammen står vi stærkere. Det er sandt i alle henseender såvel faggrupper som partiorganisation. Derfor har vi i København organiseret os sådan at vi har en fælles organisation, hvor vi arbejder sammen på tværs af kredsenes og løser de store opgaver som fx udviklingen af valgprogrammet for København i fællesskab.

 

Delegeretmødet er partiets øverstes myndighed i København og afholdes ordinært èn gang om året.

 

Den daglige drift og ledelse af Socialdemokratiet i København varetages af forretningsudvalget ud fra de retningslinjer som SIK's hovedbestyrelse beslutter.

 

Du kan læse mere om delegeretmødet, SIK's hovedbestyrelse, forretningsudvalget og de københavnske kredse her:

 

Delegeretmødet

SIK's  hovedbestyrelse

Forretningsudvalget 

Kredse