1. juli 2019

Tid til sommerferie

Af Peter Hamborg Faarbæk, gruppeformand (S), Høje-Taastrup kommune

Sommeren er over os, og i mere end en forstand. Varmegraderne er steget, og et politisk 1. halvår 2019 er slut – og hvilket halvår. Lokalt har det været et halvår med mange store politiske drøftelser, og politiske initiativer fra socialdemokratiets side, men halvåret vil nok mere blive husket for at det var halvåret hvor der både var valg til EU-parlamentet og til Folketinget, og naturligvis ikke mindst blive husket for at vi nu igen har fået en socialdemokratisk regering – fantastisk.

 

Forud for regeringsdannelsen, var et langt og til tider nervepirrende forløb, men det er resultatet der tæller, og der er ingen tvivl om, at vi nu har fået en socialdemokratisk regering, som også vil forsøge at føre en klar socialdemokratisk politik, hvilket bliver en fornøjelse at opleve.

 

Der er udarbejdet et aftalepapir, som på en række områder ligger linjen for hvilken politik der skal føres, og det er en politik, der også for kommunerne kommer til at få stor betydning. Nedlæggelsen af regionerne er aflyst, men til gengæld er der beskrevet, at der skal skabes en større sammenhæng og et bedre samarbejde mellem praktiserende læger, kommuner og regioner, og at der skal iværksættes en målrettet indsats for at sikre flere praktiserende læger i hele landet.

 

Klima får afgørende betydning for den fremtidige politik - også på lokalt plan med energieffektiviseringer blandt andet med krav til energibesparelser i offentlige bygninger. Klimahandlingsplanen får geografisk betydning for kommunerne, for der skal være mere skov og mindre bebyggelse, fremgår det tekstens løfter, hvor man vil skabe større biodiversitet og mere skov.

 

På børneområdet vil den nye regering forbedre forhold for både børn og personale i daginstitutionerne og folkeskolen gennem en 'ambitiøs børneplan'. Der sættes ikke direkte tal på, men regeringen vil indføre lovbundne minimumsnormeringer der implementeres i perioden frem mod 2025, således at de er fuldt indfasede i 2025. Det påbegyndes med kommuneaftalen for 2020, og der skal samtidig sikres uddannelse af mere pædagogisk personale. På børneområdet er der også samtidig lagt op til at vi nu skal have en folkeskole med mindre fokus på test, og mere fokus på det enkelte barn kvalifikationer.

 

Aftalepapiret afskaffer omprioriteringsbidraget og stopper dermed de årlige nedskæringer på uddannelse fra den kommende finanslov, for der skal investeres i uddannelse. Blandt andet gennem flere praktikpladser der skal bidrage til, at de op imod 50.000 unge, der i dag står uden uddannelse eller job, kommer i beskæftigelse eller i gang med en uddannelse.

 

Endelig lægger aftalegrundlaget op til et opgør med den stramme ledelsesstyring i den offentlige sektor og dermed også i ledelsesstrategien i kommuner og regioner. Det skal udmøntes i mindre papirarbejde og registrering, større fleksibilitet i forhold til arbejdstid og mere ytringsfrihed for de offentligt ansatte, og samtidig skal der gives bedre muligheder for fuldtid, mindre sygefravær og frafald mv.

 

Det er alt i alt et papir der på mange måder sætter en ny politisk retning for Danmark, og for kommunerne bliver det spændende at følge de første økonomiske forhandlinger der kommer til at finde sted lige efter sommerferien. Her får vi første blik for om en ny regering også samtidig vil give os i kommunerne mulighed for at løfte servicen.

 

Men nu er tiden kommet til at vi i første omgang skal nyde lidt sol og sommer, og varme op til endnu et politisk halvår med fuldt tryk på.