15. maj 2019

Så er det nu!

Så er folketingsvalget som vi alle har ventet på endelig blevet udskrevet, og de næste 3½ uge bliver på mange måder afgørende for fremtiden. Hvilken vej vil vi i Europa, og hvilken vej vil vi i Danmark.

Peter Hamborg Faarbæk, A-gruppen

Men valget er også helt afgørende for hvilken fremtid der er i kommunerne. Bliver det igen fire år med stramme bånd, og penge til skattelettelser fremfor lokal velfærd, eller bliver der løsnet lidt op, så vi i kommunerne får mulighed for at løfte på nogen af de områder vi ved trænger rigtig meget.

 

I medierne kan det lige nu lyde som om der ikke er den store forskel, for alle partier vil redde klimaet, alle vil bruge flere penge på velfærd og alle vil gøre noget for de nedslidte. Men, måske er det en god ide lige at bruge et par minutter til at tænke tilbage på hvad der er sket i de seneste år. Tænke på, hvordan regeringen på en række områder har taget initiativer der har skadet klimaet, herunder lempet bilafgifterne, færre restriktioner for landbruget og færre midler til grøn forskning og omstilling. På velfærdsområdet, har man ligeledes kørt en stram linje med omprioriteringsbidrag, og meget stramme tøjler overfor kommunerne, hvilket i praksis har betydet at for eksempel uddannelses- og kernevelfærden er blevet forringet i de seneste år.

 

Og de nedslidte: Ja, de blev først interessante, da socialdemokratiet krævede at der skulle ske noget, herefter besluttede regeringen at den økonomiske ville åbne op for at yderligere 133 personer kunne komme fra beskæftigelse til seniorførtidspension om året – ét hundrede og treogtredive, vel ikke ligefrem noget imponerende tal!

 

Et andet emne der efter min opfattelse ser ud til at komme til at fylde alt for meget i valgkampen bliver uden tvivl flygtninge og integrationsområdet med ikke færre end to nye partier hvis vigtigste formål ser ud til at være at fordømme folk, der har en anden tro og en anden hudfarve end flertallet.

 

Lad det være sagt klar og tydeligt, Danmark hverken kan eller skal hjælpe alle flygtninge i hele verden, og kriminelle udlændinge, der ikke ønsker at efterleve danske love og regler, har ikke noget at gøre i Danmark. Men ligeså tydeligt skal det siges, at de mange med en anden oprindelse, med en anden tro eller en anden farve end flertallet her i Høje-Taastrup kommune, som hver dag bidrager aktivt til kommunen, tager uddannelse, passer deres arbejde og på mange andre måder bidrager til og er en del af vores fantastiske kommune, de er efter socialdemokratiets opfattelse lige så gode medborgere som alle andre.

 

Vores demokratiske opfattelse gør at alle skal have lov til at ytre sig, og alle skal have mulighed for at stille op til formelle valg. Men, jeg håber at vælgerne herefter trækker en streg i sandet og lægger afstand til disse outrerede partier ved ikke at give dem nogen stemmer på valgdagen.