31. maj 2019

Høje-Taastrup har brug for en lokal stemme i Folketinget

Af Anne Sina, Folketingskandidat (S) i Høje-Taastrup


Kære Socialdemokrater i Høje-Taastrup – nu er det alvor. Inden for få dage skal vi alle til stemmeurnerne og sætte vores kryds. Vi har brug for at så mange borgere som muligt i Høje-Taastrup sætter deres kryds ved Socialdemokratiet. Hver eneste stemme tæller i kampen for en ny regering og en ny kurs for Danmark.

 

Så når I i de kommende dage tager snakken med jeres naboer, venner, familiemedlemmer og kollegaer om, hvilket parti de skal stemme på, så sig til dem, at en stemme på Socialdemokratiet er en stemme på bedre velfærd for både de mindste og de ældste, på en grøn fremtid og på et mere lige og retfærdigt samfund.

 

Lige så vigtigt er det, at I minder alle om, at de skal huske at stemme personligt på mig som Høje-Taastrups lokale socialdemokratiske folketingskandidat. Det er helt afgørende for Høje-Taastrup, at vi også i fremtiden har en stærk socialdemokratisk stemme i Folketinget, der kan tale områdets sag på Christiansborg. Når vi skal fastlægge fremtidens infrastruktur og styrke den kollektive transport, har Høje-Taastrup brug for at blive husket. Når vi skal udvikle fremtidens boligpolitik og sikre billige boliger til alle, også i Hovedstaden, skal Høje-Taastrup have en stemme. Og når vi skal sørge for at sikre, at vores velfærdssamfund fungerer i hele landet, også her i Høje-Taastrup, så skal det lokale folketingsmedlem tale områdets sag.

 

Jeg vil allerede nu benytte lejligheden til at sige jer alle sammen en stor tak for jeres store hjælp og støtte i valgkampen. Nu skal vi alle sammen give den gas i de sidste dage og huske at stemme, huske at stemme socialdemokratisk og huske at stemme personligt på onsdag den 5. juni.