15. april 2019

Tilbud til voksne med særlige behov

Thorsholm, Taxhuset Jeg har i april måned i forbindelse med mit virke i socialudvalget været på en planlagt tur til flere af social og handicapcenteret forskellige tilbud. På turen rundt i kommunen har jeg fået mulighed for endnu engang at se på tilbuddene til voksne med særlige behov i Høje Taastrup kommune – både kommunale og private tilbud.

Sabah Abid, medlem af A-gruppen

Jeg har haft mulighed for at tale med ledere og borgere og fået et indblik i hverdagene på tilbuddene.

 

Bo miljøet Thorsholm er målrettet mennesker som oplever at være socialt udsatte og som har været hjemløse eller hjemløstruede. Her er der 10 selvstændige 2 værelsesboliger, hvor hvert hus er indrette med kombineret stue og køkken samt et soveværelse.

 

Boligerne har desuden badeværelse med toilet og vaskemaskine. For mig er det et privilegie at bo i en kommune som tager sig så godt at sine hjemløstruede borgere.

 

Personalet på Thorsholm er dedikeret og yderst kompetente mennesker som er istand til at løse komplicerede udfordringer i deres hverdag hvor kan afstedkomme fra borgere som har været hjemløse og fortsat har socioøkonomiske vanskeligheder i deres hverdag.

 

Bomiljøet Taxhuset er målrettet mennesker med fysiske handicaps. Primært mennesker med skade på hjernen eller nervebanen efter ulykker, sklerose eller andre livslange sygdomme. Beboerne i taxhuset har erhvervet deres handicap midt i livet og mange bruger kørestol eller andre hjælpemidler.

 

Taxhuset består af almennyttige  boliger under DAB og består af egen 1 eller 2 rums lejlighed med badeværelse og køkkenniche, samt andel i et fælles køkken-alrum. Et besøg i Taxhuset sætter en masse tanker i gang da beboerne i huset har et almindeligt velfungerende liv bag sig. Det er voldsomt at tænke på at taxhuset rummer både tidligere forskere og skraldemænd. Alle samfundslag er repræsenteret med hver sin historie.

 

Gemmengående for alle botilbuddene i kommunen er at personalet arbejder med fokus på borgerens egne udviklings og handlemuligheder. Derudover sikre de at borgeren hjælpes videre mod mere selvstændighed ved at tage udgangspunkt i borerens motivation og ønsker.