3. marts 2019

Et unge- og campusmiljø

At samle de mest sårbare unge i vores kommune op Jeg har i forbindelse med mit virke som bestyrelsesmedlem i Ungdomsskolen været på besøg hos en række ungdomsskoler i Jylland og Fyn. Ungdomsskolen i Høje Taastrup er med til at løfte en stor opgave både med fritidstilbud til de unge på tværs af skolerne, men er også med til at samle nogle af de mest sårbare unge i vores kommune op.

Sabah Abid, medlem af A.gruppen

Ikke desto mindre er der masser af inspiration at hente fra andre kommuner hvor ungdomsskolerne har fået tilføjet flere midler til at kunne støtte kommunens unge i endnu højere grad.

 

I 2016 blev det besluttet af byrådet at der skulle arbejdes med et unge- og campusmiljø. Der er de seneste to år blevet arbejdet med dette på forskellige måder. I denne periode er der blevet etableret kontakt med forskellige relevante interessenter både uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Derudover lægges der vægt på at der skal ske en inddragelse af en bred repræsentation af minimum 100 unge fra hele kommunen i løbet af processen.

 

Ambitionen med et unge og campusmiljø er at flere unge skal tage en uddannelse og at den sociale balance i kommunen styrkes ved at de unge får et større ejerskab i deres beskæftigelse og uddannelse. Der er allerede en udvikling i gang i kommunen på folkeskoleområdet omkring det 21. Århundredes kompetencer og autentiske, motiverende læringsforløb.

 

I Skanderborg-Odder Center for Uddannelse tilbyder de en mangfoldighed af værdiskabende uddannelser for unge og voksne i Skanderborg og Odder kommuner i et miljø af faglig og social rummelighed. Derfor mødes de unge på tværs af uddannelsesretninger hvilket gør det nemmere for de unge at blive eksponeret for forskellige erhvervsuddannelser og retninger. Derfor udfoldes den enkeltes faglige potentiale og ruster dem til det næste skridt i livet.