11. marts 2019

B, DF, og C nej til en uvildig undersøgelse af vores plejecentrer er demensegnede

Bruger hellere penge på spejdere Det er altså vildt at de borgerlige partier ikke vil bruge 77.000 kroner på en uvildig analyse. Michael Ziegler sad sågar i byrådssalen og fortalte han havde været i praktik på kommunens demensplejecenter Kløverhuset, hvor en aftenvagt havde sat en plastikkop på en beboers dør, fordi aftenvagten derved kunne høre, hvis beboeren åbnede døren

Thomas Bak, medlem af A-gruppen

På byrådsmødet tilbage i juni 2017 stillede vi forslag om, at Høje-Taastrup kommune skulle lave en gennemgang af de nuværende plejecentre med fokus på det gode ældreliv og med henblik på at vurdere, om de er demensegnede ud fra en samlet vurdering af den fysiske indretning, udearealer og typer af demenssikring. På baggrund af dette skal der udarbejdes en prioriteret rækkefølge for, hvordan, hvornår og til hvilken pris de enkelte plejecentre kan gøres demensvenlige.

 

I efteråret 2017 blev det så lovpligtigt for kommunerne at registrere plejeboligernes demensegnethed. Det har kommunen så arbejdet med frem til byrådsmødet d. 26. februar 2019, hvor vi skulle stemme om vi skulle bruge 77.000 kroner på en uvildig analyse med henblik på udarbejdelse af en prioriteret plan for hvordan, hvornår og til hvilken pris de enkelte plejecentre kan gøres mere demensvenlige.

 

Det mente hverken De Radikale, Dansk Folkeparti, eller De Konservative at vi skulle, det skulle vi forhandle om ved budgetforhandlingerne til efteråret, fordi administrationen havde konkluderet ved en gennemgang af kommunens plejecentre, at de primære fund ved denne registrering var, at der generelt er gode forhold for borgere med demens på kommunens plejecentre. På den baggrund er det administrationens vurdering, at der ikke er behov for en prioriteret plan for, hvordan, hvornår og til hvilken pris de enkelte plejecentre kan gøres med demensvenlige.

 

Det er altså vildt at de borgerlige partier ikke vil bruge 77.000 kroner på en uvildig analyse. Michael Ziegler sad sågar i byrådssalen og fortalte han havde været i praktik på kommunens demensplejecenter Kløverhuset, hvor en aftenvagt havde sat en plastikkop på en beboers dør, fordi aftenvagten derved kunne høre, hvis beboeren åbnede døren. Derfor konkluderet Michael Ziegler, at det ikke var sikkert at man behøvede High Tech løsninger. Prøv at forstille jer hvilken larm det ville give, hvis man på Baldersbro eller Henriksdal brugte Michael Zieglers forslag om at bruge plastikkopper på dørene.

 

Det skal lige nævnes at Michael Ziegler efterfølgende lukkede Kløverhuset

 

Samme aften behandlede vi også et forslag om, at vi sammen med Greve og Roskilde kommuner skulle lave et forpligtende partnerskab, og prøve få spejdernes Lejr til Hedeland, det vil koste i omegnen at 30 millioner kroner, altså 10 millioner kroner pr. kommune, at få spejdernes lejr til Hedeland.

 

Vi stemte sammen med Enhedslisten i mod, da vi gerne ville vide hvor de borgerlige partier ville finde alle de penge

 

Der var til gengæld ikke den store tvivl blandt de borgerlige partier. Selvfølgelig skal vi da indgå et forpligtende samarbejde, og så må vi se på økonomien senere, som det blev sagt i byrådssalen

 

Men der er ikke mulighed for at finde 77.000 kr. til en uvildig analyse af vores plejecentre, det viser vist meget klart hvordan de borgerlige partier prioritere her i Høje-Taastrup kommune