4. februar 2019

Værdig tilbagetrækning?

Differentieret pensionsalder I 2006 blev det besluttet at pensionsalderen i fremtiden skulle følge vores gennemsnitlige levealder. På dansk betyder det, at jo længere vi i gennemsnit lever, jo senere skal vi kunne gå på pension. Det lyder jo måske meget fornuftigt, og var også noget som socialdemokratiet dengang var med til at beslutte, men siden da er der sket meget.

Peter Faarbæk, formand for A-gruppen

For det første lever vi nu godt nok i gennemsnit meget længere end i 2006, men det er primært folk med lange uddannelser, der nu lever længere. Folk med kort uddannelse lever kun en smule længere og får derfor kortere tid på pension nu og i tiden der kommer.

 

For det andet er den forebyggelsesfond, der i takt med den senere pensionering skulle forbedre arbejdsmiljøet, i mellemtiden blevet nedlagt.

 

For det tredje er der siden lavet flere beskæftigelsesreformer og forringelser af efterlønnen, som samlet betyder væsentlig dårligere muligheder for at træde ud af arbejdsmarkedet inden pensionsalderen.

 

Derfor er der behov for at vi får set på en differentieret pensionsalder, for dem med de korteste uddannelser og med de fysisk hårdeste jobs, men at vi også samtidig får set på hvordan vi i dag behandler folk der bliver nedslidte.

 

Hvis vi tager de kommunale briller på, så har vi tre steder hvor vi skal gøre det bedre: Vi har igennem det seneste år eller mere ikke rettidigt gennemført de helt nødvendige samtaler og vejledning for at få folk videre fra sygdom eller nedslidning – noget, der er helt afgørende hvis vi skal give folk muligheder.

 

Samtidig er vi en af de kommuner der ikke ønsker at benytte revalidering, som er et uddannelsesredskab der kan hjælpe nedslidte til en ny start indenfor en ny branche.

 

Sidst men ikke mindst, er vi meget tilbageholdende med at tildele førtidspension og ikke mindst seniorførtidspension, som ellers netop blev etableret, for at hjælpe nedslidte ud af arbejdsmarkedet.

 

Mange af os vil i fremtiden nok kunne holde til at arbejde til vi er 70 år eller mere, men vi skal have respekt for, at det ikke gælder alle eller indenfor alle brancher, og så er det vores pligt at sørge for at de også kan komme ud af arbejdsmarkedet, uden at skulle kæmpe i årevis med hatten i hånden i en nedslidt krop.