10. februar 2019

Kildesorteret affald

Kildesortering I Høje-Taastrup kommune er der planer om at indføre kildesortering, og det kunne passende ske i forbindelse med, at kommunen alligevel skal forny renovationskontrakterne. Socialdemokraterne og Enhedslisten foreslår derfor at arbejdsopgaven hjemtages, enten helt eller delvis. Vi skal tænke nye og smartere miljørigtige løsninger!

Hugo Hammel, A-gruppen

Vi skal tænke nye og smartere miljørigtige løsninger!

 

Vores fremtidige skraldebiler skal køre på enten el, komprimeret naturgas eller som minimum på laveste miljøfaktor diesel, så affaldsindsamling i Høje-Taastrup Kommune, fremover kan udføres så miljørigtigt som muligt, og samtidigt med et lavere støjniveau, så indsamlingen kan gøres mere fleksibel end i dag.

 

Skraldebilerne skal være opbygget så de passer til den måde vi vil have indsamlet det kildesorterede affald, og som en selvfølge skal de være arbejdsmiljørigtigt opbygget, så nedslidning og arbejdsskader minimeres.

 

Køretøjerne skal være garageret centralt i kommunen, på en plads der er egnet til det. Unødig spildkørsel skal undgås, da det økonomisk og miljømæssig er en dårlig løsning med tomkørsel.

 

Det er uhensigtsmæssigt at vores skraldebiler står i Skovlunde, så vores skraldemænd skal møde derovre og bruge både arbejdstid og brændstof til at køre frem og tilbage.

 

Vi mener at skraldebilerne kunne være garageret enten i driftsbyen eller på det lukkede VEGA anlæg, eller måske på genbrugspladsen.

 

Der kunne der så etableres en sorteringsstation, så indsamlet kildesorteret affald kunne eftersorteres og videresendes til genbrugsaftagere, for videreforarbejdning af det indsamlede genbrugelige affald.

 

Herved kunne der etableres nogle gode lokale arbejdspladser. Et eller andet sted skal der jo sorteres, så hvorfor ikke hos os selv.

 

Køretøjer skal fremadrettet være indkøbt af Høje-Taastrup kommune, enten som eje eller via leasingkontrakter gennem kommuneleasing. På samme måde som vores brandkøretøjer, altså billigst muligt.

 

Hvor personaleansvaret fremover skal ligge, må komme an på hvilke løsninger der kan findes. Enten som kommunalt ansatte eller gennem aftale med en entreprenør, som kunne stå for planlægning og udførsel af renovations- og genbrugsopgaven.