Februar


Mandag, 4 feb 2019

Værdig tilbagetrækning?

I 2006 blev det besluttet at pensionsalderen i fremtiden skulle følge vores gennemsnitlige levealder. På dansk betyder det, at jo længere vi i gennemsnit lever, jo senere skal vi kunne gå på pension. Det lyder jo måske meget fornuftigt, og var også noget som socialdemokratiet dengang var med til at beslutte, men siden da er der sket meget.


Søndag, 10 feb 2019

Kildesorteret affald

I Høje-Taastrup kommune er der planer om at indføre kildesortering, og det kunne passende ske i forbindelse med, at kommunen alligevel skal forny renovationskontrakterne. Socialdemokraterne og Enhedslisten foreslår derfor at arbejdsopgaven hjemtages, enten helt eller delvis. Vi skal tænke nye og smartere miljørigtige løsninger!


Søndag, 17 feb 2019

Åbne kulturelle fællesskaber

Høje-Taastrup kommune er godt i gang med at arbejde for at give rammer til et åbent og dynamisk kulturliv og som vil være med til at sikre, at alle borgere kan deltage i og dyrke kulturlivet på tværs af alder, køn og social baggrund.


Søndag, 24 feb 2019

Stigende ulighed i Høje-Taastrup kommune kræver politisk handling

Udviklingen i Danmark går den forkerte vej: forskellen mellem rig og fattig i det her samfund vokser, større og større mængder rigdom er koncentreret på få hænder og uligheden stiger. Den er en kæmpestor samfundsmæssig udfordring her i landet – hvis ikke den største. Det kræver politisk handling.


Søndag, 24 feb 2019

Panik før lukketid

I den forgangne uge gik forhandlingerne så i gang om en sundhedsreform. Det mener jeg, at vi bør følge tæt. Selv følger jeg forløbet med en vis gru. Det virker som en politisk trend at hver gang der er problemer et sted, så skal der reformer til.