Februar


Mandag, 4 feb 2019

Værdig tilbagetrækning?

I 2006 blev det besluttet at pensionsalderen i fremtiden skulle følge vores gennemsnitlige levealder. På dansk betyder det, at jo længere vi i gennemsnit lever, jo senere skal vi kunne gå på pension. Det lyder jo måske meget fornuftigt, og var også noget som socialdemokratiet dengang var med til at beslutte, men siden da er der sket meget.


Søndag, 10 feb 2019

Kildesorteret affald

I Høje-Taastrup kommune er der planer om at indføre kildesortering, og det kunne passende ske i forbindelse med, at kommunen alligevel skal forny renovationskontrakterne. Socialdemokraterne og Enhedslisten foreslår derfor at arbejdsopgaven hjemtages, enten helt eller delvis. Vi skal tænke nye og smartere miljørigtige løsninger!


Søndag, 17 feb 2019

Åbne kulturelle fællesskaber

Høje-Taastrup kommune er godt i gang med at arbejde for at give rammer til et åbent og dynamisk kulturliv og som vil være med til at sikre, at alle borgere kan deltage i og dyrke kulturlivet på tværs af alder, køn og social baggrund.