15. september 2018

Taastrup Hovedgades fremtid

Problemer på Hovedgaden Igennem snart mange år har der været stor debat om Taastrup Hovedgade. Mange borgere udtrykker på den ene side stor begejstring for vores hovedgade, som er helt unik på Vestegnen. På den anden side er der også blandt mange enighed om, at den ikke fungerer helt som det var ønsket

Peter Faarbæk, formand for A-gruppen

Derfor skal vi nu have igangsat en offentlig debat og et analysearbejde der skal se på hvordan hovedgade kan forbedres. Det var tanken bag, da socialdemokratiet sammen med Enhedslisten stillede et byrådsforslag sidst i august måned.

 

En del af den kritik, der har været igennem årene, har gået på at der er for meget trafik igennem hovedgaden, at der køres for hurtigt og at tunge køretøjer ikke respekterer forbundet.

 

En anden del af kritikken har gået på, at den ikke i tilstrækkelig grad tager hensyn til de bløde trafikanter, herunder at den ikke er særlig velegnet for cyklister, og at hovedgaden ikke er det åndehul som man kunne ønske sig.

 

Hvordan Taastrup Hovedgade på en og samme tid kan bevare sit unikke udtryk, og samtidig tilfredsstille mange af de ønsker, der er til Hovedgaden, er ikke nemt at se en løsning på, men vi skal prøve.

 

Byrådsforslaget blev desværre stemt ned af de øvrige partier i byrådet, og kun en lille del om at se nærmere på om/hvad der evt. kunne gøres ved cykelbanen blev vedtaget.

 

Med det resultat i baghovedet blev der talt med hundredvis af borgere til Høstfest i Taastrup den efterfølgende weekend, og der blev lavet en meningsmåling der viste at der var klar opbakning til at der skulle ses på en eller flere forbedringer af hovedgaden.

 

Desværre står afvisningen fra de øvrige partier i byrådet nok ved magt i denne omgang, men vi er tålmodige, og vil på et senere tidspunkt igen presse på for at få vores dejlige hovedgaden til at blive endnu bedre.