2. september 2018

Høje-Taastrup bliver snydt - igen

Rige kommuner forgyldes Ud af det blå har regeringen valgt at skære 25 mio. kr. af en pulje, der årligt fordeles mellem primært vestegnskommunerne. I stedet skal pengene føres tilbage til de mere velhavende kommuner i Nordsjælland. Det er uhørt og aldrig set før.

Anne Sina, folketingskandidat

Der er mindre end 30 kilometer mellem Høje-Taastrup og Gentofte. Alligevel er forskellene til at mærke. Eksempelvis er den gennemsnitlige disponible indkomst pr. indbygger 450.000 kr. i Gentofte. I Høje-Taastrup er indkomsten et helt andet sted, nemlig på omkring 243.000 kr.

 

Med høje indtægter er der også et bedre skattegrundlag og dermed finansiering af den kommunale velfærd. Det er derfor kun rimeligt, at der sker en vis omfordeling mellem hovedstadskommuner, hvis vi ønsker lige muligheder.

 

En del af omfordelingen sker gennem puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner i hovedstaden. En pulje som alle hovedstadens kommuner bidrager til, og som fordeles til dem med størst behov. Altså en fair og solidarisk omfordeling.

 

Det er den pulje, som regeringens Indenrigsminister fra Liberal Alliance nu har valgt at beskære. I stedet for at pengene går til Høje-Taastrup, skal de nu tilbage til de velhavende kommuner i nord.

De 25 mio. kr., som regeringen nu fjerner samlet set, ville ellers falde på et tørt sted – også her i kommunen. Besparelsen kommer nemlig oveni den nedskæringspolitik, som regeringen i forvejen fører. Her er sagen den, at de kommunale budgetter ikke kan følge med de udgifter der følger af, at der – og heldigvis for det – kommer flere børn og ældre.

I stedet for regeringens smalkost skal vi styrke den nære velfærd. Det kræver, at vi prioriterer velfærd før skattelettelser og har en rimelig omfordeling mellem rige og fattige kommuner. Vi skal styrke det, der har gjort Danmark stærkt. Det er derfor Socialdemokratiet sætter velfærden først.