1. juli 2018

Et halvt år er gået

Nye politiske initiativer Så er det blevet tid for sommerferien, og en tiltrængt en af slagsen, for det har været et travlt forår. Trods den beskedne størrelse på den socialdemokratiske byrådsgruppe, har vi i alt beskedenhed formået at sætte dagsordenen på mere end en måde.

Formand for A-gruppen

Byrådsgruppen har på årets første seks byrådsmødet, i samarbejde med Ø, fast stillet forslag om nye politiske initiativer, det har været både gode og vigtige politiske initiativer, som både har ført til gode debatter i byrådssalen og i lokalavisen. Men desværre må vi sande, at vi nu begynder at se konsekvenserne af det politiske flertal der manifesterede sig ved kommunalvalget. Michael Ziegler bruger sit flertal, og deler kun nødtvunget ud af den politiske indflydelse.

 

Senest har vi bl.a. drøftet spørgsmålet om arbejdsklausuler i byrådet – Her måtte Michael for få år siden bøje sig for et flertal i byrådet, og acceptere brugen af arbejdsklausuler i kommuner, hvilket betyder at vi nu i et vist omfang stiller krav til de løn og arbejdsforhold der er, når der f.eks. skal bygges nyt Rådhus. Men nu er flertallet skiftet, og straks har de konservative besluttet at fjerne kontrollen, på om klausulerne overholdes, trods alt erfaring peger på, at regler og klausuler uden kontrol kun har begrænset værdi. Som opfølgning på denne besparelse har man bebudet at der indbydes til drøftelser om klausulernes fremtid…… så kan man jo gætte på om det betyder bedre eller dårligere klausuler.

 

Desværre står sådan en sag ikke alene. Hjemmeplejen der igennem en årrække har været hårdt presset, bruger uforholdsmæssigt mange penge på eksterne vikarer, fremfor at få nedbragt sygefraværet og ansat det fornødne personale.  Vi har derfor arbejdet på etableringen af et eget vikarkorps i hjemmeplejen, men også her var der et uforståeligt nej fra de konservatives side, og i stedet vil man hellere fortsætte med at fylde 13 millioner kroner ned i de eksterne vikarbureauers lommer – hvilket både er dyrere for kommunen, og en dårligere service for borgerne. 

 

Samme skæbne overgik vores forslag om at etablere en jobmesse som kunne sikre vores alt for mange arbejdsløse blev koblet sammen med kommunes mange virksomheder – også her sagde flertallet nej, for godt nok var der mange positive erfaringer fra en lang række andre kommuner der havde gjort det samme, men altså ikke noget vi i Høje-Taastrup kommune skal prøve…… hvorfor flagre i det uvisse, men det er svært ikke at tænke tanken, at det er flertallets ”vi ved bedst” der begynder at skinne igennem,  og at det måske har større betydning hvem der kommer med forslaget, end hvad forslaget indeholder.

 

Den socialdemokratiske A-gruppen har dog ikke tænkt sig at give op af den grund, så også i efteråret vil man se masser af nye politiske forslag og et forsat stort engagement i som uden for byrådssalen, i et forsøg på at sikre de bedste løsninger for borgerne i kommunen.

 

God sommer