4. juni 2018

Vi skal have trygheden tilbage

Tryghed Det giver sig selv at bandeskyderier, driveby skyderier og trusler i meget høj grad er med til at øge utrygheden, der er visse områder af Høje-Taastrup kommune, der er borgere der er bange for at komme. Men mens kriminalitetsbekæmpelse udelukkende er en politiopgave, så er kriminalitetsforebyggelse primært er en kommunal opgave.

Thomas Bak, byrådsmedlem

Forudsætningen for at vi oplever tryghed og sikkerhed i dagligdagen er, at kriminalitet aktivt forebygges og bekæmpes.

 

Jeg skal ikke ligge skjul på, at jeg meget gerne ser, at vi igen får en nærpolitistation i Høje-Taastrup kommune, det vil styrke samarbejdet med og om kriminalitetstruede unge, så skal vi hele tiden arbejde med at forhindre de unge, at bliver trukket ind i bandemiljøet, og få dem over i uddannelsessystemet.

 

Nu er et enigt Institutions- og skoleudvalg netop blevet enige om hvilke initiativer vi vil sætte i gang med tryghedspakken der indeholder forskellige indsatser for at øge trygheden i kommunens boligområder, hvis tryghedspakken skal nytte og give mening, bliver vi nødt til at fokusere på flere elementer, og vi er blevet enige om 4 initiativer:

 

 1. Obligatorisk kriminalpræventiv læreplan i skolerne
  Det er veldokumenteret, at et arbejde med digital dannelse, social pejling og flertalsmisforståelser i skolen kan bidrage til at reducere unges risikoadfærd, f.eks. mobning, vold, kriminalitet og misbrug. Det foreslås, at det bliver obligatorisk for skolerne at gennemføre den kriminalpræventive læreplan i alle fag, hvor det kan lade sig gøre jf. de fælles mål. Skolerne kan trække på SSP og Klubber, som har ressourcer til at understøtte en kriminalpræventiv læreplan.
 2. En styrket opsøgende gadeplansindsats.
  Den opsøgende gadeplanindsats er målrettet unge, der har en utryghedsskabende adfærd i boligområderne. Indsatsen er bl.a. med til at forebygge og begrænse unges hashmisbrug, at få unge tilbage til skolebænken, samt at brobygge til klub, fritidsjob mv. for at sikre, at de unge har meningsfulde fritidsaktiviteter. Det foreslås, at der afsættes 500.000 kr. årligt til at udvide den opsøgende gadeplanindsats med en ekstra medarbejder.
 3. En styrkelse af forældre til kriminalitetstruede børn.
  Forældre til kriminalitetstruede børn mangler ofte kompetencer og evnen til at støtte deres børn til en god skolegang, et aktivt fritidsliv samt en acceptabel gadeadfærd. De unge hænger ud på gaden sent om aftenen, har stort skolefravær, eksperimenterer med stoffer og har måske enkelte forhold med hærværk eller tyveri. Det foreslås, at der afsættes 300.000 årligt til øget hjemmebesøg hos de enkelte familier og til at gennemføre årlige familiekurser, hvor 10-12 familier i samme situation, kan få redskaber til bedre at hjælpe deres børn.
 4. Tryghedsvandringer og forbedring af utrygge steder. 
  Velholdte områder og hurtig fjernelse af hærværk og graffiti giver et signal om, at nogen tager ansvar, og at kriminalitet ikke accepteres. Gode faciliteter, god belysning og det at beplantning ikke er tæt og lukker af for et areal, får flere til at færdes i områderne, hvilket skaber tryghed og reducerer kriminalitet. Det foreslås, at den eksisterende ramme til drift og vedligeholdelse af kommunale arealer suppleres med et årligt beløb på 200.000 kr. årligt til tiltag, der kan gøre utrygge steder trygge.

Det gælder om at få stoppet tilgangen til banderne, og vi skal både med ord og handling vise at der er et reelt alternativt til kriminalitet, og det synes jeg vi med vores tryghedspakke også gør.

 

Så må vi så håbe, at de galninge der render og skyder på må og få, de snart havner bag lås og slå