24. juni 2018

Socialrådgivere på skolerne

Midtvejsevaluering Socialdemokraterne fik indført i 2017, at der skulle indføres fremskudte socialrådgivere på alle skoler i kommunen i en 3-årig forsøgsperiode. Selv om der er halvandet år tilbage af forsøget, kan vi allerede nu se vigtigheden af ordningen. Derfor vil Socialdemokraten arbejde for at fremskudte socialrådgivere bliver at finde permanent i vores dagtilbud og skoler.

Anne Mette Bak, A-gruppen

De overordnede formål med forsøget var/er:

 

  1. At yde en tidlig og koordineret indsats, så børn og unges vanskeligheder ikke udvikler sig
  2. At medvirke til at styrke kvaliteten af underretninger
  3. At være brobygger mellem familier, dagtilbud/skole og familieafdelingen.

 

Der er ansat 5 fremskudte socialrådgivere der dækker 10 skoler og 7 dagtilbud. Og for de første 13 måneder er der registreret 1.861 henvendelser fordelt på 760 børn og unge.

 

Evalueringen viser, at de fremskudte socialrådgivere er meget efterspurgte og at medarbejdere og ledere oplever at ordningen i høj grad er med til at styrke den forebyggende og tidlige indsats for børn og unge i faldende trivsel. Ordningen skaber især værdi, fordi børns og unges udfordringer opdages og håndteres på et tidligere stadie af problemudviklingen end tidligere.

 

Og mange dagtilbuds- og skoleledere fremhæver, at det især er tilgængeligheden at socialfaglige kompetencer i dagtilbud og skoler, der er med til at styrke det forebyggende arbejde.

 

Dette var netop en af årsagerne til at Socialdemokraterne kom med forslaget, så vi kunne styrke den forebyggende og tidlige indsats.

 

Evalueringen viser også at de fremskudte socialrådgivere er med til at kvalificere arbejdet i dagtilbud og på skoler i forhold til kvaliteten af underretninger, netværksmøder og den sociale del af forældresamarbejdet. Ligeledes er ordningen også med til at styrke samarbejdet mellem medarbejdere i dagtilbud og skolerne og Familieafdelingen.

 

Der er stadig mange ting til at arbejde med og evalueringen peger også på en række udviklingspotentialer:

 

  • Der bør forsat arbejdes på, at de fremskudte socialrådgivere involveres i alle underretninger, og i hørere grad inddrages på et tidligt tidspunkt i forhold til skolefravær
  • Der bør forsat være fokus på netværksmøders forberedelse og afholdelse – herunder samarbejdet med forældre. For her viser evalueringen, at der er gode erfaringer med at fremskudte socialrådgivere får en mere aktiv rolle
  • Der bør arbejdes på, at alle medarbejdere i dagtilbud og skoler får kendskab til, hvordan de kan bruge funktionen
  • Den store efterspørgsel af de fremskudte socialrådgivere har aktualiseret et behov for prioriteringen af, hvordan deres ressourcer skaber mest mulig værdi.

 

Så selvom der er halvandet år tilbage af forsøget, kan vi allerede nu se vigtigheden af ordningen og derfor vil Socialdemokraten arbejde for at fremskudte socialrådgivere bliver at finde permanent i vores dagtilbud og skoler.

 

I ønskes alle en rigtig dejlig sommer