17. juni 2018

Nej tak til besparelser på busbetjeningen

Busbetjeningen forringes Endnu engang er de kommunale busruter kommet i spil når der skal findes besparelser. På tirsdag fremlægges en sag for byrådet, som bliver forsøgt hastegennemført for at få virkning for kommunens næste budget. Sagen er så kompleks, at den ikke bør hastegennemføres.

Hugo Hammel, A-gruppen

Vi har bestemt ikke problemer med at få kigget på den kommunale busbetjening, hvis dagsordenen er at gøre busbetjeningen bedre for borgerne.

 

Man skal dog så være meget opmærksom på, at det har væsentlig indflydelse på borgere hverdag, hvis de ikke længere kan benytte de bustilbud, som de er vant til. Så omlægninger skal kun gennemføres hvis der er behov og forarbejdet er i orden.

 

Men det er bestemt ikke udelukkende forbedringer der er på dagsordenen, der er også lagt op til store forringelser.

 

Forslaget indeholder både oprettelser af nye buslinjer og nedlæggelse af andre.

 

 • Buslinje 850 skal nedlægges, uden at der findes erstatningsløsninger for de berørte borgere.
  Det kan vi ikke støtte! 
 • Buslinje 116 omlægges, så den ikke længere skal betjene Reerslev, Marbjerg, Baldersbrønde og Charlotteager og Frøgårds Alle området. Køreplanen ændres tillige til timesdrift med faste afgange, så den tilbageværende del af linje 116 ikke får myldretids afgange.
  Det kan vi ikke støtte!

 Der skal så oprettes 2 nye busruter. 

 • Buslinje 224 oprettes i Høje-Taastrup Kommune, så den bliver koblet på en Greve busrute og kommer til at køre mellem Hedehusene station og, via Reerslev og Stærkende, til Tune og 3 S-togsstationer langs Køgebugt linjen.

  Det vil være en væsentlig serviceforbedring for Reerslev og Stærkende og på sigt for Nærheden, så det bakker vi naturligvis op om.
 • Der er forslag om en ny busrute, 115, som skal betjene området ved Frøgårds Alle og via Bondehøjvej, køre til Sengeløse, for at betjene det nye fritidsområde, som forventes bebygget i årene fremover.
  Det kan vi godt støtte op om, men vi så nu gerne se et par spader stukket i jorden, før vi indfører busbetjening i det område.
 • Kørselsomfanget på buslinje 117/118 udvides, så der fremover skal køres med halvtimesdrift om aftenen. Det kan vi naturligvis godt støtte op om.

 

Busomlægningerne kommer til at udmønte sig i, at budgettet til kollektiv busdrift i Høje-Taastrup kommune reduceres med 1,1 mio. kr. i 2019 og knap 2 mio. kr. i år 2020 og fremover.

 

Det har vi ikke behov for at lægge ryg til!