10. juni 2018

Hvorfor efterlades vi på perronen

Sundhed på Vestegnen Den nye nationale sundhedsprofil burde være et wake-up call for alle, der arbejder med sundhed i Danmark. Ikke nok med at det på en række områder går dårligere med vores sundhed generelt, så viser sundhedsprofilen også, at vi til stadighed efterlader flere og flere f.eks. fra Vestegnen tilbage på perronen. Det gør vi, imens borgere i det pæne nord Sjælland sidder på 1. klasse i sundhedstoget, der buldrer forbi.

Peter Farbæk, formand for A-gruppen

Hvor er den nationale handlingsplan, der skal gøre op med den store ulighed i sundhed, planen der skal sikre, at der tages de nødvendige strukturelle tiltag, den nye rygelov, afgifterne der for alvor kan ændre indkøbsmønstrene, så der bliver mindre, sukker, fedt, alkohol og røg samt tiltagene der for alvor skal få kommunerne til at rykke på dette område?

 

Tavshed - tavsheden har været skræmmende fra de ansvarlige politikere, efter sundhedsprofilen blev offentliggjort.

 

Politikere, der ellers i mange andre sammenhænge er hurtige til at kræve handling, har været tavse som graven. Regeringen, der ikke er sene til at råbe op om en kommende mangel på arbejdskraft, dribler let og elegant uden om det kæmpe potentiale, der ligger i målrettet at mindske uligheden i sundhed, og retter i stedet fokus mod ung frisk arbejdskraft fra udlandet.

 

Økonomiforhandlingerne med kommunerne går snart i gang. Hvorfor benytter man ikke en sådan lejlighed til for alvor at skrue op for blusset, stille krav til kommunerne om handling, belønne de kommuner, der evner at løfte sine borgere, kræve at kommunerne for alvor fokuserer på uligheden, og kræve, at der i langt højere grad samarbejdes med patientforeninger, pensionskasser, virksomheder, fagforbund mv. i målet om at mindske uligheden.

 

Hvorfor stiller vi ikke krav om en proaktiv indsats ude på virksomhederne, hvor kommunerne kunne få til opgave at samarbejde med virksomhedernes arbejdsmiljøorganisation om at tænke sundhed ind i arbejdsdagen.

 

Høje-Taastrup kommune er desværre en af de kommuner hvis borgere efterlades på perronen, hvilket ikke er godt nok – vi skal også her i kommunen tage et større ansvar for at løfte denne opgave, men det kræver også at politikerne på Christiansborg anerkender denne opgave, giver de nødvendige redskaber til at løse den, og bevilger flere penge til de kommuner der på dette område har en markant større udfordring.