28. april 2018

Vi bruger ikke kommunens penge på tant og fjas

Kommunerne har under et brugt 1,6 milliarder kroner mere på anlægsudgifter som nybyggeri, renovering og vedligehold af veje, end det var budgetteret.  Det er jo klart, at efterhånden som flere og flere kommuner begynder at få flere skatteindtægter, som følge af opsvinget, så vil flere og flere kommuner også gerne udbedre det store efterslæb der er på eksempelvis bygninger og veje.

Thomas Bak, byrådsmedlem

Desværre, men ikke så overraskende, er der ikke den store forståelse hos økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille, der jo har en agenda, nemlig skattenedsættelser og ikke så meget andet.

 

Meget bedre bliver udmeldingen fra finansminister Kristian Jensen ikke, her er det direkte uacceptabelt, at kommunerne ikke overholder økonomiaftalen med regeringen

 

Jeg savner en forståelse for vores vilkår ude i kommunerne 

 

Det pres der er på kommunerne, illustreres bedst når vi kigger på Høje-Taastrup kommunes økonomi, vi har faktisk penge nok, men på grund af den rigide styring fra Christiansborg, så er vi tvunget at lave besparelse for ca. 20 millioner i indeværende år, fordi vi overskrider vores serviceramme.

 

Det samme gør sig gældende for anlægsrammen, når vi begynder at tjene flere penge, så vil vi også gerne renovere vores daginstitutioner, skoler og veje, vi har stadig et stort renoveringsefterslæb, og vi kan ikke bare skubbe problemerne foran os. Vi har et ansvar for at vores medarbejder har ordentlige arbejdsforhold, og vores børn ikke behøver at gå rundt i skidragt indendørs, fordi bygningerne er piv-utætte

 

Vi oplevede desværre at Selsmoseskolen brændte, vores Rådhus er nedslidt, vi er ved at bygge en hel ny bydel i Nærheden. Det kræver store investeringer i de kommende år, og her er der brug for at regeringen sætter sig ned og lytter til kommunerne:

  • Skal eleverne i Selsmoseskole distrikt blive ved med at være i barakker?
  • Skal vi undlade at bygge en ny skole i Nærheden?
  • Skal vi undlade at renovere bygninger og veje, og derved beskytte vores investeringer?

 

- Svaret er et rungende nej, hvis vi skal udvikle Høje-Taastrup kommune, så det stadig er attraktivt sted at bo, kræver det at vi investere i vores fælles velfærd.

 

Og nej vi bruger ikke pengene på tant og fjas, tværtimod investeringerne er i høj grad en forudsætning for, at vi kan effektivisere vores drift, levere ordentlig service til borgerne, og undgå at vores bygninger og veje forfalder