15. april 2018

Status for kultur- og fritidsområdet

Fritid og kultur Byrådet er netop blevet præsenteret for statusrapporten for fritids- og kulturområdet 2017. Rapporten giver os et samlet overblik over alle de politikker der er vedtaget under fritids- og kulturområdet samt hvad kommunen har arbejdet med i 2017 indenfor området. Samtidig er rapporten et godt stykke værktøj til at diskutere hvad der skal ske på området i fremtiden.

Anne Mette Bak, byrådsmedlem

På trods af den idræts- og bevægelsespolitik som kommunen har arbejdet med siden 2010 for at få flere til at dyrke idræt, viser statusrapporten desværre, at Høje-Taastrup kommune har 5000 færre medlemmer i vores folkeoplysende foreninger en Greve kommune har.

 

Dette tal er overraskende stort og derfor skal der her i 2018 sættes endnu mere fokus på hvordan vi får flere medlemmer til vores foreninger.

 

Dette kan selvfølgelig ikke gøres uden foreningerne og der vil i 2018 blive indgået samarbejder med de folkeoplysende foreningerne, der vil være med til at løfte målsætningen om flere børn og unge i foreningerne.

 

Derudover vil der særligt blive arbejdet med:

 • Opkvalificering af ansatte i daginstitutioner og introduktion til bevægelse for børnene
 • Foreningsudvikle og kompetenceudvikling af Høje-Taastrup Foreningslederakademi
 • Understøttelse af foreningernes arbejde med at rekruttere frivillige
 • Implementere Åben hal for at give selvorganiserede adgang til kommunale idrætsfaciliter og skabe bedre udnyttelse af faciliteterne
 • Samarbejde på tværs af fagcentre og institutioner omkring særlige målgrupper, særligt børn og unge der vokser op i udsatte boligområder, borgere med risiko for livsstilssygdomme samt børn og unge med funktionsnedsættelser
 • Styrke formidling af foreningernes tilbud bla. Via digitale løsninger
 • Dialog med de enkelte skoler omkring mulige samarbejder.

 

Rapporten giver også en status over vores kulturhuse samt Taastrup Teater & Musikhus og her er det glædeligt at læse, at der er fremgang.

 

Vores 3 kulturhuse Taastrup Kulturcenter, Medborgerhuset og Hedehuset har fået hver deres profil: Taastrup Kulturhus er det bærende foreningshus, Medborgerhuset er foreningshus samt kreativt kulturhus og Hedehuset er kulturhusenes mødehus.

 

Strategien for Kulturhusene var bla. at gøre husene mere brugervenlige samt at udnytte husenes lokaler bedst muligt. Og det har virket. Foreningerne har booket flere lokaler samt lavet flere arrangementer.

 

Man vil arbejde videre med strategien og i 2018 vil indsatsområderne være:

 • At effektivisere bookingerne, så der bruges færre administrationstimer
 • Aktiviteter for unge skal gøres lettere tilgængelige
 • Hedehuset og Medborgerhuset skal renoveres
 • Løbende fokus på at forbedre forholdene for foreningerne i kulturhusene.

 

I september 2017 blev Taastrup Teater omdøbt til Taastrup Teater & Musikhus og der blev iværksat en ny strategi for huset. Nu skal huset satse på musik, stand-up og teater for børn og voksne og samarbejdet med Høje-Taastrup Teaterforening skal styrkes.

 

Man har gjort meget for at markedsføre det nye hus og det har resulteret i en stigning i billetsalget på 89% så man må sige at det er gået over alt forventning.

 

Markedsføringen af huset forsætter og man vil bruge huset til at promovere Høje-Taastrup som en kulturby, hvor kultur er lettilgængelig for alle aldre i alle ugens dage.