2. april 2018

Pengene skal tilbage til områderne

Overenskomstforhandlingerne Jeg vil gerne i dette nyhedsbrev komme ind på overenskomstforhandlingerne da det fylder rigtig meget hos rigtig mange lige nu. Vi har i Danmark en fantastisk måde at organisere os på.  Via fagforeningerne får vi afgjort interesseforskelle, som eksisterer mellem arbejdsgivere og ansatte.

Sabah Abid, byrådsmedlem

Overenskomstforhandlingerne vil i vores kommune have store konsekvenser, især for folkeskolen, da lærernes lockout vil påvirke elevernes skolegang og indlæring i en periode. Derudover skal vi også huske på at folkeskolen i forvejen er udfordret i Høje Taastrup Kommune.

 

De Konservative mener dog ikke at de sparede penge fra lockouten skal øremærkes til folkeskolerne, lærerne, pædagogerne eller sagsbehandlerne. De Konservatives svar til vores forslag var: at midlerne skal prioriteres af byrådet, så de gør størst mulig gavn for borgerne.

 

For mig at se er det dybt bemærkelsesværdigt at pengene ikke skal bruges på de områder som de er sparet (væk) fra. Lærerne, pædagogerne og sagsbehandlerne er den mest pressede gruppe i forhold til den byrde de sidder med af udfordrede unge menneske og udfordrede familier.

 

Derfor mener jeg det er stærkt bekymrende, at de Konservative mener at byrådet, med et stærkt flertal af de Konservative, skal beslutte om pengene skal prioriteres til et par konsulenter i kommunen eller mere asfalt.

 

Jeg håber på at forligsinstitutionerne finder en løsning, således at Høje Taastrup kommune ikke skal stå mellem det svære valg, at skulle fordele de sparede penge mellem forskellige interessenter.

 

Endnu engang vil jeg i denne påske være taknemmelig over den måde vi er organiserede på i Danmark som sikrer os alle retfærdighed i arbejdet og indkomsten.