8. april 2018

I trafikkens tegn....

Onsdag aften var vi samlet en halv snes partiforeningsmedlemmer på rådhuset, til at debatterer hvilke trafikudfordringer vi ønskede at få med på årets vejbesigtigelse. Lørdag var det så blevet tid til at få afviklet vores åbne trafikdebat, som tog udgangspunkt i den trafikplan for togtrafik i Danmark, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen der har udarbejdet og udsendt i foråret 2018.

Hugo Hammel, byrådsmedlem

Uge 14. kom i udpræget grad til at stå i trafikkens tegn.

 

Vejbesigtigelse

Onsdag aften var vi samlet en halv snes partiforeningsmedlemmer på rådhuset, til at debatterer hvilke trafikudfordringer vi ønskede at få med på årets vejbesigtigelse.

 

Vejchef Lars Kock fra kommunen kom og uddybede processen ved vejbesigtigelsen, som omhandler de problemstillinger som vores borgere påpeger omkring kommunens veje, bygninger, cykelstier, tunneller etc.

 

Der var efterfølgende en livlig og konstruktiv debat, og det der pressede sig mest på, var at få kigget grundigt på vores gang- og cykelstier, og så endnu en gang at få set på Taastrup Hovedgades udformning.

 

Vores partimedlemmer er ikke trygge ved trafikafviklingen på hovedgaden!

Torsdag var der så møde i Trafiksikkerhedsudvalget, og her blev det foreløbige program gennemgået for udvalget.

 

Det vil være forkert at nævne i detaljer hvad vi skal se på, inden det endelige program er udarbejdet. Rundtursprogrammet vil snart blive offentliggjort, men man røber ikke for medet ved at sige, at vi vil komme godt omkring i kommunen og få kigget på de fleste af de punkter, som vores borgere, med vanlig flid, har indsendt, her under også cykel- og gangstier.

 

14 byrådspolitikere vil deltage i vejbesigtigelsen, som løber af stablen fredag den 4. maj.

 

Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032

Lørdag var det så blevet tid til at få afviklet vores åbne trafikdebat, som tog udgangspunkt i den trafikplan for togtrafik i Danmark, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen der har udarbejdet og udsendt i foråret 2018.

 

Jeg har tidligere nævnt trafikplanen i et nyhedsbrev, og der er som sagt skræmmende læsning, da ca. 1/3 af togafgangene på fjerntogene reduceres bort, og det vil resultere i alvorlige serviceforringelser for vores borgere.

 

Til panelet var indbudt DSB's informationschef Tony Bispeskov, og forhenværende borgmester i Roskilde, Poul Lindor Nielsen, og jeg selv repræsenterede byrådsgruppen og partiforeningen.

 

Der var et pænt fremmøde og en stor spørgelyst til panelet. Der blev berørt mange punkter, herunder Letbane, Metro, S-tog til Roskilde og busbetjeningen. Der blev svaret og forklaret godt, men ingen konkrete løfter fra DSB’s siden.

 

I partiforeningen og fra byrådsgruppens side, vil vi fortsat bearbejde vores politikere på ”Borgen”, så vi kan få bedre togbetjening af vores stationer. Især Hedehusene station er i fokus.

 

Det er vigtigt at holde fokus på de transportudfordringer, som etablering af boliger til 8.000 borgere i Nærheden, samt Høje-Taastrup City’s udbygning med 1.200 boliger + virksomheder og uddannelsesinstitutioner, vil generere.