23. april 2018

Demokratiet skal styrkes i kommunen

Mere direkte demokrati Det danske demokrati har dybe rødder, men demokrati er også noget, der skal værnes om og udvikles i takt med tiden. Socialdemokratiet har derfor stillet et byrådsforslag her i april måned, som skal være med til at styrke demokratiet og rykke borgerne i Høje-Taastrup kommune tættere på den politiske beslutningsproces.

Peter Faarbæk, formand for A-gruppen

Vi har ikke de færdige løsninger på hvordan det skal ske, men vi kan se at der andre steder bl.a. arbejdes med en række ideer som også kunne afprøve her i vores kommune.

  

Den første ide handler om at det skal være muligt for borgerne i Høje-Taastrup kommune at få behandlet et forslag i byrådet. Vi har tidligere stillet et lignende forslag som desværre ikke blev positivt modtaget dengang, men vi tror tiden siden er blevet mere moden hertil – andre kommuner har igangsat lignende tiltag, og ikke mindst kan vi se at Folketingets beslutning om at gøre det samme har skabt stor interesse fra mange mennesker.

 

Den anden ide er at arbejde mere direkte med demokrati i folkeskolen. På landsplan har der med stor succes været gennemført ”skolevalg” på en stor del af landet folkeskoler, men desværre var der ikke på det tidspunkt nogen deltagelse fra Høje-Taastrup kommune. Så vi foreslår nu, at kommunen nedsætter en gruppe, hvor der blandt andet indgår repræsentanter fra elevråd og fra de politiske ungdomsorganisationer, som skal sammensætte en dag i demokratiets tegn, hvor de større elever får både lært om det danske demokrati, de danske partier og diskuteret politik. I forlængelse heraf opfordres folkeskolerne til at deltage i de kommende skolevalg.

 

Den tredje ide, er at der i de kommende tre år etableres flere midlertidige opgaveudvalg under byrådet, der kan medvirke til at styrke samarbejdet ikke blot imellem lokalpolitikere og særlige interessenter, men hvor også ”almindelige” borgere med særlig viden eller interesse kan indgå. Noget lignende har stor succes i Gentofte kommune, og vi tror det også i Høje-Taastrup kommune kunne medvirke til at skabe større interesse i det politiske arbejde, men måske også medvirke til at kvalificere arbejdet.

 

Men ovenstående er blot tre ideer til hvad der kunne iværksættes. Vi mener der er mange ressourcer, idéer og meget viden gemt i befolkningen i Høje-Taastrup kommune, og det kan kun styrke kommunen at få gavn af disse. Derfor skal vi på alle måder sikre, at denne ressource bruges på bedste vis – og det kan vi godt gøre lidt bedre end det er tilfældet i dag.