26. marts 2018

Kvalitetsrapport om skolevæsenet

Plads til forbedringer Kommuner er forpligtet til at udarbejde kvalitetsrapporter for skolevæsenet og de enkelte skolers niveau i forhold til nationalt og lokalt fastsatte mål.  Det er en udmærket kvalitetsrapport vi har fået præsenteret, hvor vi kan se der er fremgang at spore, men hvor der også er plads til forbedring

Thomas Bak, byrådsmedlem

En af de ting jeg studser over, er at nogle steder sammenligner man med det foregående år, andre steder sammenligner man med tal der er to tre år gamle.

 

F. eks generelt ligger niveauet for 2016/17 tre til fire 4 karakterpoint over niveauet i de foregående år før 2014/15 og dermed er der med resultatet for 2016/17 fastholdt et for kommunen fortsat højt karakterniveau

 

Hvorfor kommunen ikke sammenligne med skoleåret 2015/2016, det hænger nok sammen med at vi er gået tilbage i forhold til det skoleår. Det kan efterlade det billede at man kun vil sammenligne med tal, der gør at rapportens tal ikke lyder så slemme.

 

Vi tror det vil være en fornuftig fremgangsmåde, hvis man laver den samme sammenligning hele vejen igennem rapporten, det gør det alt andet lige også lettere for os at forholde os til tallene, samtidig med at man fjerner mistanken om at man prøver at skjule de ikke så pæne tal.

 

Hvor er der så plads til forbedring?

Uddannelsesparathed, der har vi en udfordring, vi bliver nødt til at finde ud af hvad der gemmer sig bag tallene.

 

Er der elevernes tror på deres egen formåen, der ikke passer med virkeligheden? Er det vores vejledning der ikke er god nok? Føler eleverne sig presset til at pege på f. eks gymnasiet? Det skal vi finde ud af, så eleverne får et mere realistisk billede af deres muligheder

 

Ulovligt fravær, her bliver vi nødt til at lave en ekstraordinær indsats, det tal skal ned. Vi kan se på om vi kan lave en samlet indsats, sammen med andre centre, såsom arbejdsmarkeds- og socialcentret, så indsatsen bliver helhedsorienteret

 

Vi mener desuden vi skal spørge skolerne, om de har alle de værktøjer de har behov, for at få det høje fraværstal markant ned.

 

Og hvis det lykkes os at få ulovligt fravær bragt ned, så kan det også være at der er flere der går op til eksamen i 9. klasse, der jo er grundlaget for ens videre vej i uddannelsessystemet.

 

Kvalificerede lærere

På samme måde bliver vi også nødt til at interessere os for lærernes kompetencedækning, hvis vi vil have en folkeskole i verdensklasse, så tror jeg det er vigtigt, at vi har de rigtige mennesker til løfte skolen, og det betyder at, vi skal have flere til at undervise i de fag de har uddannelse i

 

Kreds 16 har tidligere fortalt os 22,5% af elevernes undervisningstimer forestås af ikke-læreruddannet personale. Det er måske ikke så smart.

 

Fungerer skolerne optimalt?

Vi blev desuden fra flere sider i forbindelse med kommunevalget udfordret på, at skolerne ikke fungerer optimalt. Derfor er det flere spørgsmål vi søger svar på f. eks

  • fungerer arbejdet med den understøttende undervisning?
  • hvordan er samarbejdet med virksomhederne samt de frivillige foreninger?
  • bliver motion i undervisningen brugt efter hensigten?
  • er længden på skoledagen stadig en udfordring?
  • skal vi i lighed med andre kommuner undersøge muligheden for at lave en lokalaftale, eller skal vi følge Lyngby kommune omkring tilstedeværelseskravet på skolerne?

 

Evaluering af folkeskolereformens konsekvenser

Derfor forslog vi sammen med Enhedslisten, at vi laver en dybdegående evaluering af folkeskolereformens konsekvenser, sammen med forældre, medarbejdere, ledelse og ikke mindst elever på kommunens skoler, med henblik på at høre dem, der hver dag arbejder med og i den nye folkeskole, hvordan deres holdning om reformen virker efter hensigten

 

Og så lad os gå i dialog med lærerne, og høre hvad de mener der skal til for at, vi kan tiltrække lærere med de rigtige kompetencer til Høje-Taastrup kommune

 

For uanset hvor man befinder sig i Høje-Taastrup kommune, så har vi samme mår, nemlig at få løftet kvaliteten af vores folkeskoler