10. december 2018

Ingen børn fortjener at blive slået

Vold mod børn Undervisningsministeren har netop besluttet, at der skal ske en kortlægning af, hvor mange børn der oplever vold i deres skolegang. Det er fornuftigt, for vi har ikke overblik over, hvor stort problemets omfang i og på skolerne egentligt er.

Thomas Bak, A-gruppen

Men hvad med det, man kalder hverdagsvold, altså hvor børn bliver slået derhjemme? En elevundersøgelse her i kommunen viser, at på en af vores folkeskoler, så har 29 procent af 8. og 9. klasseeleverne oplevet at blive slået derhjemme.

 

Det er et meget højt tal, men er de tal, eleverne er kommet frem til, for højt? Det tror jeg desværre ikke. En rapport fra Børnerådet fra 2016 fortæller, at 29 procent af børnene i 7. klasse er blevet udsat for mindre grov eller grov fysisk vold derhjemme inden for de seneste 12 måneder.

 

Vold,som det sker i skolegården eller derhjemme, kan ødelægge et barn, uanset om det er en bevidst handling eller sker i affekt. Jeg mener, at vi alle være meget klare i mælet, når det drejer sig om at tage afstand fra vold mod børn, og det, at så mange børn oplever at blive slået, er uacceptabelt. Det skal vi alle være med til at bekæmpe. Alle børn skal vide, at det er ikke en naturlig del af familielivet at blive slået.

 

Derfor er jeg også glad for, at et enigt Institutions-og skoleudvalg på vores sidste møde besluttede at undersøge, ikke bare hvor mange af vores børn der oplever vold i deres dagligdag, men også, hvor mange der oplever grov mobning i deres hverdag. Det skal forhåbentlig munde ud i handleplan, der hjælper med, at vores børn får den tryghed og omsorg, de har krav på, for ingen børn fortjener at blive slået