3. december 2018

EU skal være mere socialdemokratisk

Lige muligheder, retfærdige arbejdsvilkår, social beskyttelse og inklusion De sidste mange tiår har fokus i EU været på arbejdskraftens frie bevægelighed. Desværre har EU været mere blå end rød, og det kan ses i den retning samarbejdet har udviklet sig. Vi skal kæmpe for, at EU bliver mere socialdemokratisk.

Kandidat til Europaparlamentet

EU's sociale søjle er netop et skridt i den rigtige retning.

 

Søjlen består af 20 grundprincipper, som kan opdeles i tre kategorier; lige muligheder og lige adgang til arbejdsmarkedet, retfærdige og rimelige arbejdsvilkår, social beskyttelse og inklusion.

 

Med lige muligheder menes lige muligheder på tværs af køn, race og seksualitet. Hvilket vi også i Danmark har kæmpet for i mange år. EU kan udstede om at alle skal behandles ens; det er senest sket med forslaget om øremærket barsel til fædre i alle medlemslande. Tænk hvis alle europæiske fædre fik ret til at holde 3 måneders barsel.

 

Først og fremmest sikrer det mere lige adgang til arbejdsmarkedet, i og med at mænd og kvinders fraværsprocent vil nærme sig hinanden. Det er også bevist, at det gavner hele familien når fædrene er mere involveret i børnene fra starten. Det giver ligefrem lavere skilsmisserater.

 

Retfærdige og rimelige arbejdsvilkår er sikre værktøjer til bekæmpelse af social dumping. Hvis alle arbejdstagere i EU er sikret et minimum af ordentlige vilkår indenfor løn, arbejdstid og arbejdsmiljø, kan disse ikke bruges til at presse prisen og konkurrere på ulige vilkår.

 

Alle lønmodtagere i EU, som tager arbejde i et land, skal have samme vilkår som lønmodtagere i det pågældende land har. Det skal ikke være muligt at EU-borgere i Danmark arbejder til lavere lønninger og under dårligere vilkår end danske lønmodtagere. Lige løn for lige arbejde på lige vilkår.

 

Tænk hvis vi kunne indføre regler om at arbejde på danske arbejdspladser sker til danske lønninger. Vi skal bekæmpe social dumping på europæiske arbejdspladser. Vi skal ikke acceptere konkurrence på ulige vilkår.

 

Den sidste kategori omhandler social beskyttelse og inklusion. Herunder finder vi flere socialdemokratiske mærkesager, så som alle børn skal sikres ordentlig pasning og ikke mindst beskyttelse, alle ældre skal have ret til pension, personer med handicap har ret til en ordentlig indkomst gerne via beskæftigelse og alle har ret til prismæssig overkommelige sundhedsydelser.

 

Alt i alt, ser jeg EU's sociale søjle som et fornuftigt værktøj til præcis de fokusområder, jeg vil arbejde med i EU; EU skal udvikles i en mere socialdemokratisk retning, og EU skal være mere lige for alle.