18. november 2018

Regeringens ghettoudspil

Regeringens ghettoudspil har bred opbakning i folketinget, men mangler anden og tredjebehandling i folketinget. Udspillet vil påvirke Høje Taastrup på forskellige måder. Blandt andet lægger udspillet op til at andelen af almene familieboliger i ghettoområderne skal ned på højest 40 % inden 2030.

Sabah Abid, medlem af byrådet

Man vil have et-årige fra udsatte boligområder til at gå 25 timer i dagsinstitution, hvis ikke vil forældrene miste retten til børnechecken. 3 ud af ti børn må være bosat i de sociale boligområder. Stop for kommunal anvisning til boligområder for ydelsesmodtagere. Højere straffe i bestemte områder. 

 

Det er et problem, at vi i Danmark har parallelsamfund, det er samtidig også problematisk at der er koncentrationer af sociale udsatte i nogle almene boligområder. 

 

De sociale udsatte områder i Danmark er ikke alle sammen ens og det er meget problematisk at regeringen lige nu er ved at sætte de sidste fingre på en lov, som skal gælde samtlige ghettoer i hele Danmark. Uden at tage hensyn til lokale forhold.

 

En ghetto i Høje Taastrup vil være meget anderledes end en ghetto tværs gennem landet og derfor er det vigtigt, at regeringen husker på at kommunerne igennem tiden har brugt, og er ved at bruge enorme mængder penge og sociale ressourcer på disse områder.

 

Man risikerer ved loven at trampe på alt det sociale arbejde som bliver lavet rundt omkring i landet ved at tvinge familier fra hus og hjem uden den hjælp og støtte de har brug for. Desuden risikerer man at stigmatisere en hel befolkningsgruppe, der i forvejen lider af stereotype forestillinger og fordomme.

 

På trods af regeringens formodede hensigt, er det en yderst negativ udvikling vi er på vej til med ghetto udspillet.