7. oktober 2018

Budget 2019

Borgerligt budgetforlig Socialdemokratiet havde et stort ønske om at blive en del af det samlede budgetforlig, men vi må desværre konstatere, at vi politisk var for langt fra hinanden, og at muligheden for at få politisk indflydelse på den aftale, der var indgået i mellem de borgerlige partier, var for lille.

Peter Faarbæk, gruppeformand

Socialdemokratiets fokus har været at vi skal kendes på hvordan vi behandler de svageste i vores kommune, derfor har vi i vores budgetforslag forsøgt at undgå besparelser f.eks. på social- og ældreområdet, hvor man skal have den nødvendige hjælp og omsorg.

 

Se videoen med Faarbæk og Emil Viskum  fra Enhedslisten

 

De væsentligste punkter i budgetforslaget fra socialdemokratiet og enhedslisten var:

 • Sikre en fortsat positiv udvikling af vores folkeskoler og SFO´er

Folkeskolen i Høje-Taastrup kommune er og skal være en Folkeskole, som kan måle sig med de bedste i landet. Et sådant mål kræver investeringer og et målrettet arbejde. For os er det vigtigt, at vi evner, ikke blot at have fokus på nye eller enkelte skoler i kommunen, men at vi har fokus på den samlede Folkeskole i kommunen Vi har derfor afsat en pulje på 1,6 millioner kroner til Folkeskolerne for at styrke kvaliteten. 

 • Bedre og trygge forhold for vores ældre medborgere

Høje-Taastrup Kommune skal sikre, at ældre kan gå en tryg alderdom i møde, derfor skal bygges et nyt plejecenter for at imødekomme manglen på plejeboliger. Samtidig skal det undersøges, hvilke muligheder der er for nye ældreboliger. Vi skal ikke forringe livskvaliteten for vores ældre ved at halvere omsorgs- og aktivitetsydelserne, der skal være plads til socialt samvær, omsorgssamtaler og korte omsorgsbesøg, og så skal klippekortsordningen for hjemmeboende borgere bevares, det giver øget trivsel og livskvalitet for vores ældre.

 • Massiv investering i at bringe borgere i beskæftigelse

Høje-Taastrup kommune har igennem de senere år haft en stor vækst i antal virksomheder og job der kommer til kommunen bl.a. på grund af vores geografiske placering. Men på trods af dette har vi stadig en af landets højeste ledighedsprocenter, derfor skal der også i årene der kommer investeres massivt i at få flere af vores ledige i arbejde, til gavn for både de ledige og for kommunens økonomi.  Vi skal samtidig ændre indsatsen så den bliver en langt mere virksomhedsvendt indsats – det ved vi virker.

 • Mere tryghed

Episoder med skyderi, overfald og kriminelle bandegrupperinger er desværre stadig et tilbagevendende problem i Høje-Taastrup Kommune. Mange ældre mennesker tør ikke færdes udendørs, vores børn er bange, når de skal hen til deres fritidsaktiviteter, og mange er utrygge på vores togstationer. En af udfordringer i dag, er at for få unge i Høje-Taastrup er en del af livet i vores idrætsforeninger. Derfor afsætter vi ekstra ressourcer til fritidspasset, således at det kan være med til at trække.

 

Øvrige elementer:

 • Partnerskab for voldsramte kvinder
 • Der etableres en jobmesse
 • Fritidspas for unge med psykiske lidelser
 • Opretholdelse af service i Sengeløse idrætshal
 • En solid forebyggende indsats
 • En stærk miljø- og klimapolitik
 • Ungeværestedet gøres permanent
 • Der bygges et helt nyt plejecenter med 60 pladser
 • 10 pladser reserveres til det specialiserede område
 • Ny skolesti etableres i Sengeløse
 • Charlotteskolen ombygges til det nye sundhedscenter
 • Trafiksikkerhedsombygning af lyskryds ved Hveen Boulevard