September


Tirsdag, 6 sep 2016

Fremtiden skole i Nærheden

Vi vil skabe en skole, der er i stand til at klæde skolens elever på til fremtidens samfund


Søndag, 11 sep 2016

Nye Anlægsprojekter

Byrådet har afsat 10 mio. kr til renovering af skolernes toiletter, og der er satsat 7 mio. kr. til etablering af aktivitetsområder. Desværre skal kommunen samtidig skære 20 mio. kr på kommunens service, skriver byrådsmedlem Sabah Abid.


Søndag, 18 sep 2016

Nyt Sundhedscenter

Etablering af et Sundhedscenter på Espens Vænge 44 i Taastrup udspringer af ønsket om at samle forebyggelses-, rehabiliterings- og træningsindsatsen i ét hus for at skabe mere sammenhæng og helhed i sundhedstilbuddene.


Søndag, 18 sep 2016

Budgetforhandlinger 2017

På trods af, at regeringen har pålagt kommunen store besparelser, vi kæmpe for at få gennemført disse to fokusområder, som på sigt giver kommunen en økonomisk gevinst og øget livskvalitet til borgerne.


Torsdag, 22 sep 2016

Borgmesterkandidatens Facebook-side

Følg vores borgmesterkandidat på Facebook. Her bliver du løbende underrettet om synspunkter og aktiviteter


Torsdag, 29 sep 2016

Social dumping

Under den borgerlige regering kan vi forvente markante forringelser af myndighedernes kontrol af social dumping, hvis socialdemokraterne holdes uden for indflydelse.