Rådhuset, personaleindgangen, bagsiden af rådhuset
4. April 2018 / kl. 18.50    -    kl. 21.00

Vejsyn

VEJSYN Vejchef Lars Kock fra kommunen kommer og uddyber processen ved et vejsyn. Et vejsyn er en gennemgang af de indberetninger, som kommer fra borgerne, der ønsker at noget burde laves om eller forbedres. Det gælder alt fra veje til bygninger fra cykelstier til tunneller.   Den enkelte borger kan indberette sin klage eller ønske til kommunen direkte, men vi vil samle socialdemokrater for at få en bredere forståelse og flere ønsker for en bedre kommune.   Herefter vil en partirepræsentant fra Teknik- og Miljøudvalget berette om, hvilke tiltag som bearbejdes her samt forklare om udvalgets store arbejde og visionerne for fremtiden.