Thomas Bak

Byrådsmedlem

Thomas Bak

Thomas Bak, 45 år, Taastrup
Ledende Værkmester i Kriminalforsorgen

 

Byrådsmedlem siden 2006.

Gift med Anne. 2 børn, Tobias og Karoline

 

Tlf. 26 23 25 37, mail: ThomasBak@htk.dkFacebook

 

Politik er nok mest interessant, når emnet rammer én selv. Det er som regel der, det giver allermest mening at engagere sig og tage stilling. Sådan har de fleste det. Derfor er det vigtigt at vi viser, hvor tæt politik er på vores hverdag.

 

Hvis jeg skal pege på min rettesnor i lokalpolitipolitik, så er det hvad jeg kalder den gode kommune.

 

I ”den gode kommune” føler alle borgerne sig trygge og retfærdig behandlet. ”Den gode kommune” er kommunen for hele livet. Her er trygge og gode rammer for alle: Børn, unge, voksne og gamle.

 

I ”den gode kommune” behøver du ikke at flytte for at skaffe daginstitutionsplads til børnene. Forenings-, fritids- og kulturlivet er eksisterende og et tilbud til alle. Boligrammerne svarer til borgernes behov, og boligen er til at betale. Miljøet er grønt. Skolerne er renoverede; elevmotivationen og indlæringen er høj, og samarbejdet mellem skole og forældre er værdsat.

 

Der er en fornuftig balance mellem privat og kollektiv transport. Kommunen ønsker borgerne og erhvervslivet i centrum gennem åbenhed og indflydelse samt service. Borgere med særlige behov for hjælp kan få det gennem kommunen. Rammerne for erhvervslivet medvirker til gode arbejdspladser. Kommunens økonomi er sund.

 

Men i ”den gode kommune” klarer de borgere, som kan, også sig selv. Økonomisk velstillede og ressourcestærke borgere accepterer at træde et skridt tilbage for at kommunen kan hjælpe de borgere, som har særlige behov. Der er f.eks. ingen automatik i, at hvis man er gammel, har man ret til hjælp fra kommunen. Hvis man har muligheder selv, udnyttes disse først.

 

Til gengæld vil kommunen gennem forskellige tilbud gøre det nemmere for alle at klare sig selv. Socialdemokraterne vil fastholde værdien: ”Gør din pligt og kræv din ret”. I nævnte rækkefølge.