3F Vandværksvej 30, 9800 Hjørring
8. April 2019 / kl. 19.00    -    kl. 22.00

8. april 2019

Ordinær generalforsamling 2019

Socialdemokratiet Kommunekreds Hjørring


Mandag d. 8. april kl. 19.00
Sted: 3F Skagerak, Vandværksvej 30, 9800 Hjørring

dagsorden:

Punkt 1. Velkomst.

Punkt 2. Valg af dirigent

Punkt 3. Godkendelse af forretningsordenen for generalforsamlingen.

Punkt 4. Valg af stammetællere.

Punkt 5. Bestyrelsens beretning v / formand Line Kraghede Jensen

Punkt 6. Øvrige beretninger:

A: byrådet.

B: regionerne.

C: folketinget.

Punkt 7. Presentation and approval of the audited accounts of cashier, Michael Bue Nielsen.

Punkt 8. Fastlæggelse af kontingent 2018-2019.

Punkt 9. Aktivitetsplan 2019-2020.

Punkt 10. Forslag til ændringer af vedtægter

Punkt 11. Proposal for partial payment of fee as assigned

Punkt 12. Indkomne forslag

Punkt 12. Valg til bestyrelsen:

A: Valg af kasserer på valg: Michael Bue Nielsen, (modtager genvalg)

B: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer på valg:

John Bagger (mottager genvalg)

Jakob Gislund (mottager genvalg)

Birthe Poulsen (mottager genvalg)

Punkt 13. Valg af 2 suppleanter for 1 år. på valg:

Leif Sørensen (mottager genvalg)

Henning Mikkelsen (mottager genvalg)

Punkt 14 Valg af 1 revisor. på valg: Flemming E. Nielsen (mottager genvalg)

Punkt 15 Valg af 2 revisors depleanter.

Punkt 16 Valg af delegerede til Socialdemokratiets Kongres 2019.

Punkt 17 Valg af suppleanter til Socialdemokratiet Kongres 2019.

Punkt 18 Valg af folketingskandidat.

Punkt 19 EVT.

Filer:


Dagsorden til ordinær generalforsamling 2019 .pdf
PDF
22 KB
Forslag nye vedtægter .pdf
PDF
118 KB