Præstegårdsvej 2, 8721 Hedensted
25. November 2019 / kl. 19.00    -    kl. 21.00

Bestyrelsesmøde 25.11.2019

Ordinær bestyrelsesmøde. Se dagsorden her


Dagsorden                                                                                      Beslutning                                       Ansvarlig                                                       

1

Registrering af fremmødte

 

Lone

2

Godkendelse af referat fra mødet den 28. oktober.

 

Alle

3a

Info/orientering fra byråd

v. ?

 

?

3b

Info/orientering fra Folketinget

v. Daniel

 

Daniel

3c

Info/orientering fra Region Midt

 

Lone

4

Kommunikationsstrategi.

Godkendelse af aftale med Anne Lottrup

 

Tovholderfunktion i forhold til blogindlæg

 

Annoncering i ugeaviser

 

Stig, Lone,

Inga

5

Mål og strategi for S i Hedensted kommune.

Målsætninger vedrørende kandidater til KMV 2021.

 

Procesplan for indsatser frem mod 2021

 

 

Stig, Inga

6

Økonomistatus                                   

 

Erik

7

Medlemstur til Christiansborg. Formålet er bl.a. at se på billeder, heriblandt de store billeder om Socialdemokratiets historie, der hænger i gruppeværelset.

 

Bent

8

Mødekalender, forår 2020

 

Deltagelse i gruppemøder, forår 2020

 

Alle

9

Generalforsamling 2020

 

 

10

Bordet rundt, herunder de kommende møder:

Medlemsmøde 12.12.

Julefrokost 12.12.

Bestyrelsesmøde 16.12. (med budget 2020)

 

Alle

11

Evt.

 

Alle