Præstegårdsvej 2, 8721 Hedensted
23. September 2019 / kl. 19.00    -    kl. 21.00

Bestyrelsesmøde 23.09.2019

Ordinær bestyrelsesmøde.


Indkaldelse til bestyrelsesmøde onsdag den 23. september kl. 19 – 21

Præstegårdsvej 2, Hedensted

Møde nr. 89

       Dagsorden                                                                                      Beslutning                                       Ansvarlig                                                       

1

Registrering af fremmødte

 

Lone

2

Godkendelse af referat fra mødet den 14. august.

 

Alle

3a

Info/orientering fra byråd

v. ?

 

?

3b

Info/orientering fra Folketinget

v. Daniel

 

Daniel

3c

Info/orientering fra Region Midt

 

Lone

4

Kommunikationsstrategi. Opfølgning på antal artikler til bloggen og evt. ansættelse af journalistelev.

 

Alle

5

Orientering om medlemsundersøgelsen

 

Stig, Lone, Bent

6

Opfølgning på budgetmøde og forberedelse af medlemsmødet den 1.10.

 

Alle

7

Kongres 2019. Indtryk fra kongressen

 

 

8

Økonomistatus                                   

 

Erik

9

Bordet rundt

 

Alle

10

Evt.

 

Alle