Præstegårdsvej 2, 8721 Hedensted
16. December 2019 / kl. 19.00    -    kl. 21.00

Bestyrelsesmøde 16.12.2019

Ordinær bestyrelsesmøde. Dagsorden klik her

Medlemsmøde 12.12.

Indkaldelse til bestyrelsesmøde, mandag den 16. december kl. 19 – 21

Præstegårdsvej 2, Hedensted

Møde nr. 92

       Dagsorden                                                                                      Beslutning                                       Ansvarlig                                                       

1

Registrering af fremmødte

 

Lone

2

Godkendelse af referat fra mødet den 25. november.

 

Alle

3a

Info/orientering fra byråd

v. ?

 

?

3b

Info/orientering fra Folketinget

v. Daniel

 

Daniel

3c

Info/orientering fra Region Midt

 

Lone

4

Kommunikationsstrategi.

De næste artikler?

 

Annoncering i ugeaviser

 

Alle

 

 

Inga

5

Mål og strategi for S i Hedensted kommune.

 1. Fastlægge datoer for næste års medlemsmøder
 2. Gennemgang af valgkampagneskema (masterplan)
 3. Pkt. 4, fra notat
  1. Nye medlemmer
  2. Skal vi have flere medlemmer? – formål og forventninger
  3. Politik, indflydelse, viden og baggrund
  4. Borgerdialog
 4. Nye medlemmer i bestyrelsen.

 

 

 

Stig, Inga,

alle

6

Økonomistatus og budget 2020                                 

 

Erik

7

Medlemstur til Christiansborg.

Status:

Foreløbig dato: 14.3.2020

Der er aftalt oplæg ved Martin E. O. Grunz (historiker)

Har sendt mail til kredsformanden i Favrskov om at være fælles om turen. Afventer svar.

Har endnu ikke spurgt Jesper Petersen om oplæg.

 

Nedsættelse af lille udvalg, der arrangerer turen.

 

Bent

8

Medlemsarrangementer 2020.

Herunder stillingtagen til nytårskur.

 

Alle

9

Generalforsamling 2020

Sted for afholdelse

Forslag til dirigent

Forslag til bestyrelsesmedlemmer

Forslag til kasserer

 

 

10

Evaluering af medlemsmøde og julefrokost 12.12.

 

Alle

11

Bordet rundt

 

Alle

12

Evt.

 

Alle