Præstegårdsvej 2, 8721 Hedensted
14. August 2019 / kl. 19.00    -    kl. 21.00

Bestyrelsesmøde 14.8.2019

Ordinær bestyrelsesmøde. Dagsorden herunder.


Indkaldelse til bestyrelsesmøde onsdag den 14. august kl. 19 – 21

Præstegårdsvej 2, Hedensted

Møde nr. 88

       Dagsorden                                                                                      Beslutning                                       Ansvarlig                                                       

1

Registrering af fremmødte

 

Lone

2

Godkendelse af referat fra mødet den 27. juni

 

Alle

3a

Info/orientering fra byråd

v. ?

 

?

3b

Info/orientering fra Folketinget

v. Daniel

 

Daniel

3c

Info/orientering fra Region Midt

 

Lone

4

Kommunikationsstrategi. Opfølgning fra pkt. 4, mødet i juni. Hvordan løses opgaverne i september og oktober?

 

Alle

5

Drejebog for valgkampe. Hvordan og hvem?

 

Alle

6

Strategioplæg for Kredsforeningen Socialdemokratiet i Hedensted Kommune.

Fælles møde mellem bestyrelse og byrådsmedlemmer afholdes 20.10. kl. 8 – 14.

Planlægning?

Husk spørgsmål til medlemsundersøgelse!

.

Stig, Lone

7

Næste medlemsmøde

 

Alle

8

Økonomistatus                                   

 

Erik

9

Bordet rundt

 

Alle

10

Evt.

Henvendelse fra Hanne Enemark om gl. protokoller mv.

Henv. fra Sanne Holst Sørensen om kuglepenne

Alle