Hedensted Centret, Gesagervej 68 - 70, Hedensted
4. March 2019 / kl. 19.00    -    kl. 21.00

Generalforsamling i partiforeningen

Generalforsamling i partiforeningen Generalforsamling i partiforeningen

Fra tidligere generalforsamling

Generalforsamling

Mandag den 4. marts 2019 Kl. 19.00

      

Bemærk mødestedet:

Hedensted Centret, Mødelokale Ulven, Gesagervej 68-70, 8722 Hedensted

 
Foreløbig dagsorden

 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Peter Sigtenbjerggaard.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Formandens beretning.
 4. Beretning fra udvalg.
 5. Kassereren fremlægger regnskabet.
 6. Fastsættelse af kontingent for 2020. Bestyrelsen foreslår partiets vejledende kontingentsats                                                                                                                             b. Fastsættelse af partiskat fra 1. april 2019. Bestyrelsen foreslår uændret partiskat på 4 %.                       
 7. Byrådsgruppens beretning.
 8. Indkomne forslag.  
 9. Valg af formand for 2 år. Lone Dybdal er på valg.
 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Gitte Frederiksen og Thyge Risvig er på valg.                    b. Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år. Vera Schmidt ønsker at fratræde bestyrelsen.                   
 11. Valg af 2 suppleanter for 1 år. Nuværende suppleant er Ole Nielsen
 12. Valg af revisor for 2 år.  Liselotte Hillestrøm er på valg
 13. Valg af revisorsuppleant for 2 år. Torben Lindskjold er på valg.
 14. Valg af delegerede.

Ad 8:

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen og sat på dagsordenen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, dvs. den 24. februar 2019.