Præstegårdsvej 2, Hedensted
28. March 2019 / kl. 19.00    -    kl. 21.00

Bestyrelsesmøde 28.3.

Bestyrelsesmøde 28.3. Ordinær bestyrelsesmøde.


Indkaldelse til bestyrelsesmøde torsdag d. 28. marts 2019 kl. 19.00

hos 3F, Præstegårdsvej 2 i Hedensted i kælderen

Møde nr. 84      
Dagsorden                                                                      Beslutning                                       Ansvarlig                                                       

1

Registrering af fremmødte –

Herunder velkommen til Stig og Mihai

 

Bent

Lone

2

Godkendelse af referat fra mødet den 21. februar 2019  (bilag: referat)

 

Bent

Lone

3

Konstituering af bestyrelsen

Herunder nedsættelse af kulturudvalg samt fastsættelse af forretningsorden. (bilag: gældende forretningsorden)

Konstituering af bestyrelsen, som den har været:

Konstituering april 2018:

Formand: Lone Dybdal (valgt af generalforsamlingen 4.3.2019)

Kasserer: Erik Christensen (valgt af generalforsamlingen 15.3.2018)

 

Næstformand, webmaster og sekretær: Bent Alminde

Bestyrelsens repræsentanter til byrådsgruppens møder: Lone Dybdal og et bestyrelsesmedlem på skift

Regionsbestyrelsen: Lone Dybdal

Medlemsansvarlig: Erik Christensen

Nyhedsbrevsredaktør: Inga Sørensen

AOF bestyrelse: Lone Dybdal og Inga Sørensen

AOF repræsentantskab: Gitte Frimor

Bestyrelsens repræsentant i Kulturudvalget: Vera Schmidt

DSU kontakt: Bent Alminde

Landspolitisk udvalg (baggrundsgruppe): Lone Dybdal og Bent Alminde

 

Konstituering marts 2019:

?

Lone

alle

4 a

Info fra byråd mv.  ved byrådsmedlem

 

?

4 b

I I InI  In   Info fra Folketinget ved Daniel, herunder                                                      indm indmeldelsesfoldere og valgkamp.

              

 

Daniel

4 c

Info fra regionen ved Lone

 

Lone

5

Opsamling fra generalforsamling

(bilag: referat)

(bilag: oplæg fra Bent)

 

Erik, Lone, Bent

6

Faldende medlemstal. Nedsættelse af arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til aktiviteter, kampagner, der kan øge medlemstallet

 

Lone

Bent

Erik

7

Stillingtagen til ønske fra Kristian Møller om at få sit indlæg ”Farvel og tak for denne gang” med i det kommende nyhedsbrev

(bilag: indlæg fra Kristian)

 

alle

8

Arrangement med Mette Frederiksen i Hedensted kommune

Mellem uge 12 og 21

 

Lone

Bent

Erik

9

1. maj i Juelsminde

 

Inga,

Gitte

Erik

10

Status campingvogn

 

Thyge

Alle

11

EU valg, herunder antal plakater og foldere (Vi har allerede modtaget 2000 foldere med Niels Fuglsang)

Planlægning af cykeltur med Niels Fuglsang 11.04.19

(bilag: EU valg)

 

Lone

12

Evaluering af 8. marts arrangement

 

Lone

13

Økonomistatus

 

Erik

14

Bordet rundt

 

alle

15

Eventuelt

 

alle