Præstegårdsvej 2, 8722 Hedensted
27. June 2019 / kl. 19.00    -    kl. 21.00

Bestyrelsesmøde 27.6.

Bestyrelsesmøde 27.6. Ordinær bestyrelsesmøde.


Indkaldelse til bestyrelsesmøde torsdag den 27. juni kl. 19 – 21

Præstegårdsvej 2, Hedensted

Møde nr. 87
       Dagsorden                                                                                      Beslutning                                       Ansvarlig                                                       

1

Registrering af fremmødte

Afbud fra Erik

Lone

2

Godkendelse af referat fra mødet den 23. maj

 

Alle

3a

Info/orientering fra byråd

v. ?

 

?

3b

Info/orientering fra Folketinget

v. Daniel

 

Daniel

3c

Info/orientering fra Region Midt

 

Lone

4

Evaluering af bloggen samt kommunikationsstrategi mv.

Hvad gør vi efter 1. august 2019?

Lars Juul og Jacob Eis er inviteret til dette punkt

 

Alle

5

Evaluering af valgkampen                                    -valg til Europa-parlamentet           -valg til Folketinget

 

Alle

6

Strategioplæg for Kredsforeningen Socialdemokratiet i Hedensted Kommune.

Fortsættelse af punktet fra møderne 24.04. og 23.05

.

Stig, Lone

7

Deltagelse i sommerfest i Uldum 6. juli 2019

Henvendelse videresendt til bestyrelse

 

Thyge

Alle

8

Økonomistatus                                   

Kort skriftlig orientering fra kassereren udsendt til bestyrelse m.fl. 20.06.19.

Erik

9

Bordet rundt

 

Alle

10

Evt.

 

Alle