Præstegårdsvej 2, 8722 Hedensted
25. April 2019 / kl. 19.00    -    kl. 21.00

Bestyrelsesmøde 25.4.

Bestyrelsesmøde 25.4. Ordinær bestyrelsesmøde.


Indkaldelse til bestyrelsesmøde torsdag den 25. april kl. 19 – 21

Præstegårdsvej 2, Hedensted

Møde nr. 85 Dagsorden                                           Beslutning                                                         Ansvarlig                                                       

1

Registrering af fremmødte

 

Til stede: (Lone kommer kl. 20)

Afbud: Bent

Lone

 

2

Godkendelse af referat fra mødet den 28. marts

 

Alle

 

3a

Info/orientering fra byråd

v. ?

 

?

 

3b

Info/orientering fra Folketinget

v. Daniel

 

Daniel

 

3c

Info/orientering fra Region Midt

 

 

Lone

 

4

Strategioplæg for Kredsforeningen Socialdemokratiet i Hedensted Kommune (bilag)

 

Stig

5

EU valget – valgtilforordnede?

 

Inga

 

6

Status vedrørende arrangementer:

- 1. maj Juelsminde

- 14. maj Borgermøde Lindved

 

 

Alle

7

Status vedrørende FT valg

 

Inga, Thyge, Erik,

Mihai, Daniel

 

8

Økonomistatus

 

Erik

 

9

Forsikring af frivillige

(bilag)

 

Lone

10

Forretningsorden

(bilag)

 

Erik

 

11

Bordet rundt

 

Alle

 

12

Evt.

 

Alle