Præstegårdsvej 2, Hedensted
23. May 2019 / kl. 19.00    -    kl. 21.00

Bestyrelsesmøde 23.5.

Bestyrelsesmøde 23.5. Bestyrelsesmøde - dagsorden

Kampagne ved Superbrugsen Juelsminde

Indkaldelse til bestyrelsesmøde torsdag den 23. maj kl. 19 – 21

Præstegårdsvej 2, Hedensted

Møde nr. 86
Dagsorden                                                                                   Beslutning                 Ansvarlig       

1

Registrering af fremmødte

 

Lone

2

Godkendelse af referat fra mødet den 25. april

 

Alle

3a

Info/orientering fra byråd

v. ?

 

?

3b

Info/orientering fra Folketinget

v. Daniel

 

Daniel

3c

Info/orientering fra Region Midt

 

Lone

4

Strategioplæg for Kredsforeningen Socialdemokratiet i Hedensted Kommune, fortsat fra sidste møde (bilag)

 

Stig

5

FT-valget – valgtilforordnede mv.?

 

Inga mfl.

6

Evaluering vedrørende arrangementer:

- 1. maj Juelsminde

- 14. maj Borgermøde Lindved

 

Alle

7

Status vedrørende FT-valg og EU-valg

 

Inga, Thyge, Erik, Lone

Mihai, Daniel

8

Økonomistatus

 

Erik

9

Deltagelse i kongres 2019 Vi har i alt 5 pladser som delegerede (bilag udsendt pr. mail)

 

Lone

10

Evaluering - sammen med byrådsgruppen- af blog mv

 

Lone, Bent, Erik

11

Forretningsorden gennemgang evt. justeringer

 

Erik

12

Bordet rundt

 

Alle

13

Evt.

 

Alle