Præstegårdsvej 2, 8722 Hedensted
21. February 2019 / kl. 19.00    -    kl. 21.00

Bestyrelsesmøde 21.2.

Bestyrelsesmøde 21.2. Ordinært bestyrelsesmøde.

Borgermøde i Bjerre

Indkaldelse til bestyrelsesmøde torsdag d. 21. februar 2019 kl. 19.00

hos 3F, Præstegårdsvej 2 i Hedensted i mødelokalet i stueplan.

Møde nr. 83      Dagsorden                                                       Beslutning                                  Ansvarlig                                                       

1

Registrering af fremmødte

 

Bent

Lone

2

Godkendelse af referat fra mødet den 17. januar 2019

 

Bent

Lone

3 a

Info fra byråd mv.  ved byrådsmedlem

 

?

3 b

I I InI  Info fra Folketinget ved Daniel

 

Daniel

3 c

Info fra regionen ved Lone

(bilag)

 

Lone

4

Evaluering af borgermødet i Bjerre. Næste arrangement?

(bilag)

 

Erik, Lone, Bent

5

Generalforsamling 4. marts 2019, herunder:

Forslag til bestyrelsesmedlem

 

Lone,

Erik

alle

6

1. maj arrangement i Juelsminde

 

Inga

7

8. marts arrangement

 

Vera

8

Hvervning af nye medlemmer

(mail fra Kristian)

 

Lone

9

Økonomistatus

 

Erik

10

Campingvogn – status

(se mail fra Thyge)

 

Thyge

11

Bordet rundt

 

alle

12

Eventuelt

 

alle