Vision for Furesø


Byrådet har i tæt samarbejde med borgerne formuleret en samlet vision for Furesø under overskriften: ”Vi skaber løsninger sammen”.

 

I visionen hedder det, at Furesø vil fremme stærke fællesskaber, hvor borgerne tager ansvar og involverer sig.

 

Vi vil værne om vores smukke natur og sikre et rigt udbud af kultur og idræt.

 

Vi ønsker en omsorgsfuld og effektiv kommune med fokus på borgernes behov og en kommune, hvor alle børn og unge får mulighed for at udvikle og uddanne sig maksimalt.

 

Endelig ønsker vi en kommune med mulighed for at leve et sundt og aktivt liv - hele livet.

 

Furesø skal være en kommune, hvor det bliver stadig bedre at bo, leve og arbejde. Vi er i fuld gang med at føre visionen ud i livet gennem helt konkrete initiativer som for eksempel en ny idrætshal, flere timer i indskolingen, bedre genoptræning af ældre og syge, job- og praktikpladser til unge med særlige udfordringer, turbo på byudvikling, erhvervsfremme samt beskyttelse af kommunens smukke natur.