Sammen om Furesø

Socialdemokratiets Valggrundlag for Kommunalvalget 2017


Furesø er en dejlig kommune midt i den smukke natur med spændende bysamfund, gode skoler, masser af kultur-, idræts- og fritidstilbud.

 

Vi har fået styr på økonomien og skabt et tillidsfuldt samarbejde med alle partier i byrådet. Nye borgere, virksomheder og arbejdspladser flytter til.

 

Kommunen skal sikre rammerne for det gode liv for os, der bor her. Fra sundhedsplejerskens besøg hos forældre til den nye Furesøborger til hjemmeplejens besøg hos den snart 100årige.

 

Furesø skal være en omsorgsfuld kommune, hvor borgerne føler sig hørt og godt behandlet. Om vi lykkes som kommune, skal måles i kommunens møde med den enkelte og i vores omsorg for de svageste.

 

Vi vil investere og udvikle, så vi kan gøre en god kommune endnu bedre. Vi ønsker en tillidsreform, hvor medarbejderes kompetencer og ressourcer værdsættes og kommer i spil for en god service for vores borgere.

 

Borgeres retssikkerhed og oplevelse af god service skal stå i centrum. Vi vil fastholde en borgervejleder, der kan hjælpe, hvis man føler sig tabt i det kommunale system. Vi vil sikre kontinuitet og respekt i kommunens dialog med borgerne med så få forskellige medarbejdere i mødet med den enkelte borger som muligt.  Og vi vil sikre at enhver borger, der henvender sig til kommunen, umiddelbart - dvs. inden 3 dage - får en skriftlig kvittering for modtagelse af henvendelsen med oplysning om, hvem der er ansvarlig for sagen og angivelse af, hvornår en endelig besvarelse/afgørelse kan forventes.

 

Socialdemokraterne står vagt om fællesskabet og velfærden. Vi vil forebygge ensomhed, marginalisering og social nød. Ingen må lades i stikken. På den måde bliver Furesø et bedre sted at bo - for os alle.

 

Vi ønsker et bredt samarbejde om at udvikle af kommunen.  Det gælder både i byrådet og i samarbejdet med borgere, foreninger og erhvervsliv. Vi skal sammen have øje for nye og bedre måder at drive kommunen på.

 

Socialdemokratiet stiller med 19 kandidater til kommunalvalget i november med en god blanding af erfarne og nye kræfter. Alle lokalsamfund er repræsenteret på listen. Vi glæder os til at trække i arbejdstøjet til gavn for Furesø.

  

Klik på et emne og åbn siden.