Hvordan kan vi gøre Furesø endnu bedre?

Input fra borgerne - fra gademøder i Farum, Hareskovby og Værløse, lørdag den 13. maj.


HARESKOVBY

 

Flere muligheder for unge 13-20 år

Hurtigere sagsbehandling fra kommunen

Bedre borgerservice i nærmiljøet

Kunstgræsbane tak

Bedre trafiksikkerhed (30 km i timen, ikke nok med hastighedsskilt ved start af by) Krydset Åvej Tibberup Allé er farligt

Vær opmærksom på vores børn ved udkørsel

Bedre trafikforhold for skolebørn

Hold biblioteket i Hareskov i live

Ikke flere mountainbikes

Ikke kunststofgræs midt i skøn skov

Gymnasium til kommunen

En eller anden form for kulturhus i Værløse - som i Farum

Bedre bymidte i Værløse

Cafémiljø - tænk København/Lyngby stil

Færre byggerestriktioner

Evt. Café - hvis muligt

Brændeovnspolitik: Evt. forbud mod nattefyring

For høj Hastighed på Hareskovvej

Hareskov Skoles stand er ringe

Initiativer på tværs af børn/unge/gamle

Bedre idrætsfaciliteter: Kunstgræsbane

 

VÆRLØSE

 

Brug for flere ungdomsuddannelser

Brug for ungdomsboliger for at tiltrække og fastholde de unge

Ved byudvikling: Tænk i fællesskaber og gode rammer for foreninger

Der mangler børnehaver og vuggestuer i Værløse

Som tilflytter er det næsten umuligt at få en børnehaveplads i Værløse

Mange fra Værløse henvises til børnehave i Farum - har været et problem i mange år

Brug for bedre normering og rengøring i børnehaver

Der mangler i Værløse Bymidte flere gode indkøbsbutikker til både børn og især herrer

Brug for flere ungdomsuddannelser

Vigtigt med flere pædagoger i institutionerne

Børnene bliver kørt ned ved busstoppested ved Ryet Skovby mod Søndersøskolen, det er dårlig kommunal planlægning

Brug for flere ældreboliger

Personalet i ældreplejen har for travlt

Normeringerne i daginstitutionerne skal forbedres

Brug for renovering af skolerne

Flere penge til ældreplejen

En café i byen

Brug for at forbedre forholdende for de frivillige - på Skovgården eksempelvis

Mere springgymnastik og fokus på bredde idrætten

Flere pædagoger

Bevar kommunens fritidslokaler - herunder FDF-hytten på Sandet

Flere ældreegnede boliger

Brug for samarbejde med lokalsamfund om byudvikling

Vi skal fortsat have fokus på at tiltrække/fastholde virksomheder /arbejdspladser Kommunen skal sætte mere pris på alsidig foreningsliv og frivillighed

 

FARUM

 

Bedre normeringer og 100 pct. økologi i skoler daginstitutioner

Alment gymnasium

Byhaver og liv i Farum Hovedgade

Hastighed på hovedgaden er for høj

Støjskærm på motorvej - specielt ved Farum sø

Støjdæmpende asfalt på motorvejsbro

Gør noget bedre for folk på plejehjem, det er for dårligt, som det er i dag.

De er de ældre, der byggede landet op

Gerne flere seniorbofællesskaber

Flere træer

Brug for mere Bymiljø

Brug for bedre hjælp til at betjene computer/selvbetjening for ældre

For lidt hjælp og for få hjælpemidler til ældre med Parkinsons syge

For lang sagsbehandlingstid i kommunen

Politikerne kan ikke se forskel på seniorboliger og bofællesskaber

Vi har brug for billigere boliger

Bor i FM: Træt af Hash og hærværk

Bedre forhold for seniorbofællesskaber

Kommunen bør ikke ødelægge bofællesskaber ved at fastholde ret til at anvise til boliger

Fortsat uro og ustabilitet vedr. skolereform

Større opbakning til frivillig arbejde - §18 midler

Erhvervsuddannelse til byen!

Bæredygtighed og økologi

Udnyttelse af regnvand

Fokus på integration af flygtninge

Leje lejligheder i den dyre ende

Der mangler hænder i ældreplejen

Mere og bedre personale

Mindre bureaukrati og mere handling

Håber der komme godt nyt vedr. Farum Hovedgade

Vigtigt at bevare naturen

Vigtigt med grønne steder i Farum Hovedgade

Flere (indkøbs) tilbud på Farum Hovedgade

Vedligehold af by og bygninger

Mere liv i byen

Flere butikker

Hjælp til seniorer med sundhed/motion

Vi skal værne om naturen

Brug for billigere boliger

Ungdomsboligerne bør være billigere