Borgerne mener

En landsdækkende undersøgelse har for nyligt vist, at Furesø er den kommune i landet, hvor flest borgere (hele 95 pct.) vil anbefale kommunen til andre. Borgerne i Furesø sætter pris på kommunen og spørger man, hvad de holder mest af, er svaret klart: Naturen, beliggenheden tæt ved København og de mange kultur-, idræts- og fritidstilbud.

Der prioriteres og udfyldes spørgeskemaer

En landsdækkende undersøgelse har for nyligt vist, at Furesø er den kommune i landet, hvor flest borgere (hele 95 pct.) vil anbefale kommunen til andre. Samtidig ligger Furesø på en 6. plads ud af landets 98 kommuner, når det gælder om borgernes tilfredshed med den kommunale service.

 

De socialdemokratiske byrådskandidater var i lørdags på gaden i både Farum, Værløse og Hareskovby for at tale med borgerne om, hvorfor det er godt at bo i Furesø, og hvad vi kan gøre bedre.

 

Mere 150 af de fremmødte borgere udfyldte et spørgeskema, der viser et interessant billede:

 

Hvorfor er det godt at bo i Furesø?

 

En tredjedel (33 pct.) af borgerne i undersøgelsen peger på naturen som det afgørende for, at det er godt at bo i Furesø. Placeringen tæt på København kommer ind på en andenplads med ca. 19 pct. Furesøs mange kultur-, idræts- og fritidstilbud ligger på en tredjeplads med ca. 17 pct. Herefter følger: ”Gode boliger”, ”gode indkøbsmuligheder” samt ”gode skoler og daginstitutioner”.

 

Hvordan kan vi gøre Furesø endnu bedre?

 

På spørgsmålet om, hvordan Furesø kan blive endnu bedre var den mest anvendte besvarelse: ”Tryghed/færre indbrud” (ca. 29 pct.) efterfulgt af ”Flere senioregnede boliger” (25 pct.) og ”Bedre byplanlægning/levende byer” (ca. 21 pct.). Herefter følger: ”Bedre skoler/dagtilbud”, ”mere naturbeskyttelse” og ”flere uddannelsestilbud”.

 

Borgerne havde også mulighed for med deres egne ord at komme med bud på, hvad der skal til for at gøre Furesø bedre. Det er der kommet et katalog med gode idéer ud af: Bedre trafiksikkerhed for skolebørn, bedre normeringer i ældreplejen og daginstitutioner, mindre bureaukrati/mere handling samt bedre forhold for de frivillige– for blot at nævne nogle.

 

Borgmester, Ole Bondo Christensen (S), der deltog i gademøderne, var glad for dialogen med borgerne. ” Det var super inspirerede for alle de socialdemokratiske kandidater - nye, som mere erfarne – at møde borgerne. Vi er helt på det rene med på, at den gennemførte undersøgelse ikke er hele sandheden om Furesø. Men den kan give et fingerpeg om vigtige prioriteringer. Det er ikke overraskende, at vores dejlige natur er vigtig for mange af os. Det samme gælder vores rige foreningsliv. Når det handler om, hvad vi kan gøre bedre, er det interessant at indsatsen mod indbrud ligger så højt. Her har vi et rigtig godt samarbejde med politi og grundejerforeninger, som vi skal fastholde i de kommende år. Undersøgelsen viser også, at vi er på rette spor, når vi arbejder med flere senioregnede boliger og mere kvalitet i byrum og arkitektur.

 

Du kan læse mere om de mange gode idéer fra borgerne her:

 

Derfor er her godt at bo!

 

Hvordan kan vi gøre Furesø endnu bedre?