...


Furesø startede kaotisk i 2007 med kæmpegæld, differentieret skat, store budgetoverskridelser og blokpolitik i et splittet byråd. Det er heldigvis historie. Nu 10 år efter etablering af Furesø kommune og 8 år med et bredt politisk samarbejde med en socialdemokratisk borgmester er der kommet styr på økonomien.

 

En robust økonomi er afgørende for at kunne opretholde et godt serviceniveau og investere i udvikling af vores smukke grønne kommune. Gode boliger, et sundt liv, lokale arbejdspladser, adgang til naturen, et rigt foreningsliv, stærke fællesskaber er alt sammen medvirkende til at skabe en god kommune for os alle og holde udgiftsbehovet nede.

 

De seneste 8 år, hvor socialdemokraterne har haft ledelsen og ansvaret for at lede det brede samarbejde i Furesø, er der kommet styr på økonomien og Farumgælden. Gælden var på over 3 milliarder kroner i 2009 med årlige betalinger på 186 mio. kr. En del af gælden bestod af risikofyldte swap lån i fremmed valuta. Gælden er nu i 2017 nedbragt med 574 mio. kr. til 2,46 milliard kroner og omlagt til et fastforrentet lån i Kommune Kredit til lav rente på 1,25 procent og årligt afdrag på 123,6 mio. kr. frem til 2040. Det har givet Furesø kommune en stabil økonomi og gældsafvikling og et større årligt økonomisk råderum, der kan anvendes på børn, unge, børnefamilier og ældre

 

Furesøs budgetter balancerer, selvom vi siden 2009 har vi sat skatten ned i Furesø og særskatten i Farum er væk. Alle Furesø borgerne betaler samme lave personskat på 24,8 pct. og grundskyld på 21,5 promille.

 

Det skal også nævnes at Furesø vokser, men på grønne bæredygtige vilkår. Furesø er i løbet af 8 år blevet en attraktiv, grøn bosætningskommune – befolkningen er vokset med 2650 borgere – 7,2 pct. – den største procentvise befolkningstilvækst i landet og det er især børnefamilier, der flytter til og samtidigt er CO2 udledningen i kommunens bygninger nedbragt med 43,9 procent, ca. 70 pct. af den mad, der serveres i kommunens kantiner er økologisk og Furesø er udpeget som den kommune i landet med den 5. rigeste naturværdi. Det er vi selvom vi har bygget 721 nye boliger, mange almene boliger, senioregnede boliger – og der er kommet flere seniorbofællesskaber – boliger med plads til alle.

 

På Sundhedsområdet har vi bygget et nyt pleje- og rehabiliteringscenter – "Svanepunktet" og etableret et særligt specialiseret hjemmesygeplejeteam – HTS teamet.

 

Realøkonomisk gå de også pænt. For 4. år i træk er vi den mest erhvervsvenlige kommune i Nordsjælland. Vi har en lav ledighed på 2,9 procent og en høj andel af befolkningen, der er selvforsørgende i beskæftigelse, og vi er den kommune i landet, hvor Jobcentret er bedst til at få kontanthjælpsmodtagere i varig beskæftigelse. Det skal også nævnes, at vi har gode skoler og at vores elever i folkeskolen klarer sig som gennemsnit rigtig godt.

 

Vi har gode idrætsfaciliteter og dygtige idrætsfolk, og vi netop i år fået en ny idrætshal ved Søndersøskolen og en række nye kulturtilbud, som eksempelvis et egnsteater.

 

Den gode økonomiske udvikling på grønne vilkår skyldes, at vi har et godt politisk samarbejdsklima med brede aftaler i Byrådet og inddragelse af og dialog med Furesøs engagerede borgere, foreninger, virksomheder og lokalsamfund med baseret på brede aftaler, hvor reglen er, at alle er med. 

                         

Selv FC Nordsjælland ligger nu i toppen af superligaen

 

Vi skal fortsætte den gode udvikling og gøre Furesø endnu bedre – Lad os stå sammen om Furesø:

  • Vi vil investere i velfærd – børn og unge, daginstitutioner og skoler og ældrepleje
  • Vi siger nej til skattelettelser, der forringer service og velfærd
  • Vi vil fortsat have fokus at drive Furesø effektiv på en bæredygtig måde i balance mellem sociale og miljømæssige og økonomiske hensyn
  • Vi vil gennemføre Investeringer, der forbedrer forebyggelse og skaber gode lokale løsninger