5. juni 2019

Grundlovsmøde 2019

Kl. 9.00 ved Metalskolen i Jørlunde. Slagslundevej 13, 3550 Slangerup


Metalskolen har inviteret Morten Bødskov til at holde tale ved vores grundlovsarrangement den 5. juni. Det er vi glade for og ser frem til det.

 

Da Grundlovsdag i år også er valgdag, forventer vi stor opmærksomhed både i form af mange gæster og stort presseopbud. Vi ønsker at afholde arrangementet som en tværpolitisk fejring af Grundloven og ikke et vælgermøde.

 

Derfor vil vi i al venskabelighed appellere til, at partiorganisationerne ikke møder op med skilte, bannere og lignende samt respekterer de inviterede talere og lader dem komme igennem med deres budskaber fra talerstolen.

 

Til orientering afholdes arrangementet i et stort telt og af hensyn til gæsternes mulighed for at se og høre talerne, vil det ikke være muligt at stå foran talerstolen.

 

Vi håber, at I vil respektere dette – og sprede budskabet til relevante parter i jeres organisation - og ønsker en god Grundlovs- og valgdag.

 

Se program nedenfor.

Filer:


Dansk Metals Grundlovsmøde program.pdf
PDF
726 KB