11. marts 2017

Generalforsamling 2017


DAGSORDEN TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017.

 

SOCIALDEMOKRATIET I FURESØ.

 

Lørdag den 11. marts 2017 kl. 10.00

 

Kultur- og Aktivitetscentret

Stien (tidl. Bybækskolen),

Paltholmterrasserne 1, Farum.

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning v/ Lis B. Nielsen

3. Byrådsgruppens beretning v/ Preben Sandberg Pettersson

4. Politisk orientering og debat:

          a. Folketinget v/ Nick Hækkerup

          b. Region Hovedstaden v/ Marianne Stendell

5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2016 v/ Peter Törnkvist

6. Indkomne forslag    

7. Indstilling til Egedal-kredsen om valg af folketingskandidat (bestyrelsen indstiller genvalg af Nick Hækkerup)

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen:

          a. Valg af kasserer for 2 år: Peter Törnkvist – ønsker genvalg     

          b. Niels Bjerre Degn, Gitte Hedegaard, Per Brøgger Jensen, Lene Bang, Ilse Schødt, Per Brunk, Aase Nicolaisen og Lis B. Nielsen - alle ønsker at genopstille

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen for 1 år:

          a. Simon Vedel Villumsen, Steen Prytz og Jørn Jensen - alle ønsker at genopstille

10. Valg af revisor for 2 år: Bjarne Zetterstrøm – ønsker at genopstille

11. Valg af 2 revisorsuppleanter for 1 år (Bestyrelsen forslår Lone Christensen og Lisbeth Harsvik til genvalg)

12. Valg af:                     

          a. 7 delegerede til kredsrepræsentantskabsmøde

          b. 4 delegerede til regionsrepræsentantskabsmøde

          c. 3 delegerede til kongressen

13. Præsentation af DSU Furesø

14. Status på valgkampen v/Thomas S. Rasmussen

15. Eventuelt